Relația contractuală dintre Romprest și Primăria Sectorului 1 este pusă în discuție, marți, în cadrul unei ședințe de îndată a Consiliului Local. Pe site-ul primăriei a fost publicată nota de control realizată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) în data de 15 martie 2021.

În documentul respectiv se precizează că Primăria Sectorului 1 trebuie să recupereze ”imediat” toate sumele nelegal plătite către operatorul de salubritate Romprest.

„Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului București nu au îndeplinit măsura dispusă de Camera de Conturi București prin Decizia nr. 100/16.11.2016 privind recuperarea prejudiciului de 117.904.660 lei, constatat în Raportul de Audit Financiar și procesul- verbal de constatare nr. 3034/Ds 89/28.10.2016”, se arată în nota de control realizată de ANRSC.

În același raport mai sunt cuprinse șase măsuri pe care instituția trebuie să le ducă la îndeplinire urgent:

– să adopte toate măsurile necesare în vederea calculării și recuperării sumelor nelegal plătite către operatorul Romprest Service SA (Termen: imediat);

– să adopte, printr-un act adițional, reducerea duratei contractului cu Romprest Service SA la 18 ani. (Termen: 15 octombrie);

–  vor proceda la eliminarea tarifului de staționare a tuturor utilajelor din parcul auto. (Termen: 30 septembrie);

– să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a activității de sortare a deșeurilor de pe raza Sectorului 1 și vor iniția procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii (Termen: 15 iunie);

– să adopte măsurile administrative necesare pentru modificarea, prin act adițional, a contractului cu Romprest, în concordanță cu prevederile legilor de salubrizare a localităților, privind regimul deșeurilor și a actului normativ care vizează serviciile comunitare de utilități publice (Termen: imediat);

– să aprobe includerea contribuției pentru economia circulară în tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat, respectiv pentru gestionarea deșeurilor reziduale colectate separat (Termen: imediat).

(Visited 579 times, 1 visits today)