Primăria București și primăriile de sector sunt eligibile pentru finanțare prin Programul Anghel Saligny. Anunțul a fost făcut de edilul general, Nicușor Dan, care a primit confirmarea de la Ministerul Dezvoltării. Primarul general a cerut lămuriri la minister după ce, în spațiul public, au apărut discuții legate de eligibilitatea proiectelor depuse de primăriile din București pentru finanțare prin acest program.

Am primit confirmarea oficială de la Ministerul Dezvoltării că atât Primăria Capitalei, cât și primăriile de sector sunt eligibile pentru Programul “Anghel Saligny”. Reamintesc că CGMB a votat pe 8 noiembrie o listă de 37 de proiecte propuse spre finanțare prin acest program, proiecte dintre care sper să fie acceptate cât mai multe. Sigur, fostul primar Firea habar n-avea acum două luni că sunt posibile astfel de finanțări, dar s-a repezit imediat să critice demersurile PMB de a le obține. Ea considera atunci că Primăria Capitalei „nu se încadrează” și că ar fi „neeligibilă”. Dacă era încă primar general, probabil n-ar fi mișcat un deget pe acest subiect. Nu mă aștept deci ca ea să susțină în Guvern eforturile PMB de a obține finanțare prin Anghel Saligny, dar sper măcar să nu ne încurce.

Facebook Nicușor Dan
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Proiecte de finanțare prin Programul Anghel Saligny au fost votate nu numai de CGMB ci și de Consiliile Locale de Sector. Primăriile din București vor ca, cu bani de la Guvern, să facă proiecte de infrastructură și de amenajare a teritoriului.

Lista proiectelor Primăriei București

 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivului de investiții “Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – km 2+400 – intersecție Calea Vitan Bârzești”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare din Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41″
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivului de investiții “Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia” în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Proiect privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Proiect privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan Cel Mare la Pod Băneasa”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Basarabiei de la intersecția cu B-dul.1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere B-dul. Tei – Str. Dna. Ghica, Piața Delfinului, B-dul. Chișinău, B-dul. Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Hațeganu, Șos. Vitan Bârzești până la Șos. Olteniței”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier Buclă Gara de Est pe arterele B-dul. Gării Obor, B-dul. Ferdinand (între Gara Obor și Șos. Pantelimon), Șos. Pantelimon, Str. Baicului”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Str. Grațioasa – B-dul. Aerogării – DN1 – Complex Comercial Băneasa”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Piața Unirii și bucla de întoarcere Sf. Gheorghe”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chișinău, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, B-dul. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Expoziției, Str. Aviator Popișteanu, Str. Puțul lui Crăciun, Str. Dornei și Str. Clăbucet”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier B-dul. Ferdinand, între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe arterele B-dul. I. Ghe. Duca, Str. Al. I. Cuza, Calea Griviței și B-dul. Dinicu Golescu”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfântul Ionel Perlea, Str. Grigore Cobălcescu și traseul de pe B-dul. Ion Mihalache, Calea Griviței, B-dul. Bucureștii Noi, B-dul. Gloriei inclusiv cap terminal Str. Piatra Morii și Bucla de tramvai Cișmigiu”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier B-dul. Mărășești între B-dul. Dimitrie Cantemir și Str. 11 Iunie „, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Pache Protopopescu și Str. Traian”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Theodor Pallady, B-dul 1 Decembrie, B-dul. Basarabia, Calea Călărașilor, B-dul. Corneliu Coposu inclusive Bucla Complex Titan”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Timișoara între Str. Valea Cascadelor și terminal CET Vest”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea finanțării obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier Calea Dudești”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „ANSAMBLUL URBAN COMPLEX – POD MIHAI VODĂ, POD PIETONAL ȘI PENTRU BICICLIȘTI PESTE DÂMBOVIȚA”, în
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „SPAȚIU PUBLIC URBAN PODUL CALICILOR – ANSAMBLU URBAN DOMNIȚA BĂLAȘA, AMENAJARE URBANĂ PALATUL DE JUSTIȚIE”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „PIAȚA CONSTITUȚIEI – SPAȚIU PUBLIC”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Traseu prioritar pietonal și de bicicliști (include 42 subproiecte)”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SPAȚIU PUBLIC, ZONA MĂNĂSTIRI ANTIM, INCLUSIV PARCAJE SUPRATERANE”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții „PROIECT CHEIUL DÂMBOVIȚEI UNIRII – IZVOR, SPLAIUL INDEPENDENȚEI, POD UNIRII – POD IZVOR”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții „NOD INTERMODAL DE TRANSPORT PIAȚA ROMANĂ „, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții „REABILITARE BD. UNIRII DE LA PIAȚA CONSTITUȚIEI LA PIAȚA UNIRII CU TRAVERSARE LA STR. GEROGE GEORGESCU „, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții „RECONFIGURARE CALEA GRIVIȚEI ÎNTRE GARA DE NORD ȘI CALEA VICTORIEI”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „RECONFIGURARE CALEA MOȘILOR ÎNTRE STRADA BĂRĂȚIEI ȘI BULEVARDUL CAROL I”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, din programul național de investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții ”Dâmbovița – axa creativă a orașului”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea rețelei stradale prin extinderea sistemului de semaforizare inteligentă pentru 574 intersecții și prioritizarea vehiculelor cu destinație specială: transport public, salvare, pompieri și poliție, în vederea creșterii siguranței rutiere și reducerii poluării”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
 • Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, în vederea finanțării obiectivului de investiții „Pasaj Doamna Ghica”, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

Cea care a contestat eligibilitatea proiectelor depuse de primăriile din București a fost Gabriel Firea, fostul edil general. Într-o postare de pe 8 noiembrie, Gabriela Firea a scris:

În goana după imagine, acțiuni înșelătoare pe care să le prezinte public drept mari realizări personale, Dl Nicușor si echipa sa de “profesioniști” nu au avut curiozitatea să citească ce proiecte sunt eligibile pentru finanțare în fostul program PNDL, actualmente Anghel Saligny, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Acolo scrie negru pe alb cā fondurile se aprobā pentru lucrări de apă, canalizare, drumuri, poduri, podețe etc în continuare sau care au studii de fezabilitate. Se încadrează în posibila finanțare proiectele de mai mici dimensiuni, gestionate de cele 6 sectoare ale Capitalei. Nu si Municipiul București, pentru infrastructura mare. Deci nu se încadrează Primăria Capitalei. Este neeligibilă. Nicușor nu a citit dar se va plânge cā nu e ajutat. O face deja cu mult talent. Impostorii își interpretează bine rolul.

Programul „Anghel Saligny”, numit și PNDL 3, prevede alocarea către zona rurală a 50 de miliarde de lei, pentru proiecte de infrastructură. Banii pentru proiecte vor fi acordați pe șapte ani. Programul a fost adoptat de Guvernul Cîțu la începutul lunii septembrie.

sursa foto cover Facebook Nicusor Dan

(Visited 123 times, 1 visits today)