Bucureştenii sunt invitaţi să participe la un studiu privind percepţia asupra corupţiei la nivelul administraţiei publice. În cadrul acestuia, cetăţenii sunt întrebaţi despre problemele cu care se confruntă instituțiile din administrația publică locală a municipiului București. De asemenea, aceştia mai sunt întrebaţi dacă ştiu cazuri în care angajaţii instituţiilor au primit mită.

“Sondajul de opinie se desfășoară în perioada 26.09.2022-25.11.2022 și reprezintă un mijloc important de a evalua impactul luptei anticorupție, asupra principalilor săi beneficiari: cetățenii și angajații primăriei.
Prin implicarea lor, bucureștenii vor contribui la realizarea unei analize consistente cu privire la fenomenul corupției în administrație, iar concluziile sondajului au ca scop creșterea eficienței acțiunilor de prevenire a faptelor de această natură. Datele prelucrate sunt anonime și confidențiale și vor fi folosite strict în scop de cercetare”, precizează Primăria Bucureşti.

În cadrul studiului, participanții trebuie să răspundă cu sinceritate, pe baza experienței, opiniilor și percepțiilor proprii, întrebărilor din chestionarul care poate fi accesat la următorul link: https://forms.gle/na6ZZSvi3mwrkEaE8


Sondajul de opinie este realizat în cadrul Proiectului ”Consolidarea sistemului de management anticorupție” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

(Visited 181 times, 1 visits today)