În urma articolului publicat de Buletin de București referitor la contractele pe care Primăria Municipiului București le-a atribuit direct Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje și Companiei Municipale Managementul Traficului, Primăria Municipiului București ne-a transmis un mail în care a făcut următoarele precizări: 

„Atribuirea contractelor către companiile municipale se face respectând toate prevederile legale în vigoare și având la bază toate documentele necesare procedurilor de atribuire.

Primăria Municipiului București

Concret, atribuirea contractelor de delegare se face în acord cu următoarele acte normative:

–         Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
–         Art. 31 din legea 98/2016 privind achizițiile publice, în baza căreia a fost emisă Nota internă privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar;
–         Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Reamintim că Holdingul Municipal a fost înființat ca o măsură de modernizare și eficientizare a serviciilor publice, pentru a stopa cheltuielile nejustificate din banul public și pentru a pune capăt monopolului firmelor care, de ani buni, erau ‘abonate’ la bugetul Capitalei. Acesta reprezintă un model care funcționează cu succes în multe capitale europene, dar și în alte orașe din România.

Pe langa eficientizarea costurilor, prin activitatea companiilor municipale s-a redus semnificativ și perioada de elaborare a documentațiilor necesare proiectelor în desfășurare, dar și termenele de execuție a lucrărilor.

Pentru a exemplifica, menționăm că, dacă în ultimii 30 de ani, autoritățile locale au consolidat doar 20 de clădiri, Compania Municipală Consolidari are în lucru, în prezent, în diverse stadii, peste 200 de imobile! Mai mult, în luna iunie, a fost finalizată în timp record clădirea din strada Blănari nr. 10, în doar nouă luni.

De asemenea, dacă proiectele de infrastructură demarate anterior au avansat greoi sau au înregistrat întârzieri, consolidarea Podului Străulești, realizată prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje și Administrația Străzilor, a fost finalizată la termen, într-un timp foarte scurt de doar 12 luni.

Un alt exemplu îl constituie Compania Managementul Traficului, care prestează servicii mult mai ieftine decât cele oferite în trecut de companiile private. De exemplu, o licență de integrare a intersecțiilor în sistemul automat de management al traficului costa înainte 50.000 de euro, iar în prezent, doar 2.000 de euro, de la același producător.

În ceea ce privește stadiul proiectului privind realizarea pistelor pentru biciclete, subliniem faptul că Primăria Capitalei a informat permanent mass-media cu privire la desfășurarea acestui proiect, ultimul comunicat pe acest subiect fiind transmis în data de 05 noiembrie 2019. Menționăm că nici Direcția de Presă din cadrul PMB și nici cele două companii la care se face referire nu au primit solicitare de informații din partea redacției pe acest subiect, așa cum în mod fals se precizează în articolul dvs.” 

De asemenea, Primăria ne-a mai trimis un comunicat de presă emis în data de 5 noiembrie. În ciuda faptului că declară că PMB „a informat permanent mass-media cu privirea la desfășurarea acestui proiect”, înainte de comunicatul de pe 5 noiembrie, ultimul comunicat a fost emis cu 6 luni în urmă. 

Pentru o bună informare a opiniei publice, vă atașăm comunicatul PMB, transmis în data de 5 noiembrie 2019.

NOTĂ:
COMUNICAT DE PRESĂ
Primăria Capitalei: Au început lucrările la pista de biciclete de pe Calea Victoriei, pe segmentul delimitat de Bd. Regina Elisabeta și Splaiul Independenței.

Primăria Municipiului București, prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și Compania Muncipală Managementul Traficului, a demarat noaptea trecută lucrările de execuție a proiectului “Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, pe segmentul Calea Victoriei, (delimitat de Bd. Regina Elisabeta și Splaiul Independenței). Acest segment face parte din Traseul 3 al proiectului: Calea Victoriei – Pod Națiunile Unite – Splaiul Independenței – Pod Grozăvești – b-dul Mihail Kogălniceanu – b-dul Regina Elisabeta.

Pentru realizarea pistei pentru biciclete, se vor institui restricții pe banda 3 a sensului de mers dinspre Bd. Regina Elisabeta, cu asigurarea a două benzi de circulație pe acest sens, respectiv cu asigurarea unei benzi de circulație pe sensul dinspre Splaiul Independenței, până la intersecția cu Str. Mihai Voda.

Lucrările executate în această perioadă presupun frezarea stratului carosabil, montarea de borduri din granit, aducerea la cotă a căminelor și gurilor de scurgere existente pe viitorul traseu, lucrări de canalizație pentru montarea semafoarelor pietonale și de bicicliști, asfaltare, realizarea de marcaje lungitudinale și transversale, precum și semnalizare temporară.

Durata realizării acestui segment este de 31 de zile, începând cu data de 4 noiembrie 2019, iar costul lucrărilor de proiectare și execuție este în valoare de 1.249.380 lei inclusiv TVA.

În ceea ce privește celelalte două tronsoane aferente traseului 3, urmează obținerea autorizației de construire, condiționată de închiderea celorlalte lucrări aflate în desfașurare și de obținerea avizului de la Brigada Rutieră.

Având în vedere avizul Brigăzii Rutiere, lucrările la cele 4 trasee vor fi executate etapizat, pe fiecare tronson în parte, în funcție de finalizarea altor proiecte aflate momentan în desfășurare, respectiv reabilitarea colectoarelor principale de canalizare, reabilitarea malurilor râului Dâmbovița și realizarea parcajului subteran în zona Decebal.

Subliniem că Primăria Municipiului București continuă procedurile privind realizarea tuturor traseelor din proiect, etapa de proiectare tehnică fiind încheiată pentru toate cele 3 trasee. În prezent, stadiul acestora este următorul:

Traseul 1 (Tronsonul 1: Piața Victoriei – Bdul. Aviatorilor – b-dul Beijing – str. Nicolae Caranfil – șos. Pipera; Tronsonul 2: B-dul. Constantin Prezan – șos. Kiseleff – Piața Piața Presei Libere)

In ceea ce privește tronsonul 1, lucrările de infrastructură au fost deja finalizate, iar lucrările de semnalizare se vor demara după semnarea contractului cu ofertantul câștigător al licitației. Reamintim că procedura de achiziție pentru lucrările de semnalizare a fost contestată la Tribunalul București, care a respins contestația ca fiind neîntemeiată.

Pentru tronsonul 2 s-a realizat proiectul tehnic și urmează să fie demarată procedura de atribuire pentru execuția lucrărilor.

Traseul 2: (P-ța Victoriei – B-dul Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Mihai Bravu)

Pentru acest segment se caută noi soluții pentru reconfigurarea traseului.

Traseul 4: (B-dul Libertății – Piața Constituției – B-dul Unirii – B-dul Decebal – B-dul Basarabia – Stadionul Național) – urmează obținerea autorizației de construire și emiterea ordinului de începere pentru lucrările de execuție.”

În ciuda faptului că menționează că nu a primit mailul nostru, Direcția de Presă din cadrul Primăriei Municipiului București ne-a trimis dreptul la replică pe adresa de pe care am făcut solicitarea. Buletin de București a trimis în data de 18 octombrie 2019 la ora 15:40 solicitări către adresele de mail office@cmmtb.ro, presa@pmb.ro și office@cmsppb.ro 

Editor: Oana Despa

(Visited 83 times, 1 visits today)