Guvernul Româniiei vrea să adopte o Hotărâre care să stabilească în ce condiții poate fi acordată refugiaților ucraineni suma forfetară de 2000 de lei care înlocuiește programul 50/20. Conform proiectului, 2000 de lei pe lună pentru cazare și masă o să primească doar familiile, iar persoanele singure vor primi 750 de lei pentru cazare și 600 de lei pentru hrană. Banii vor fi acordați doar refugiaților care îndeplinesc următoarele condiții: să fie eligibili pentru angajare sau chiar angajați, iar în cazul familiilor, copiii să fie înscriși la școală.

Pentru ca ucrainenii să beneficieze de aceste sume în prima lună trebuie să depună o cerere la primăria din localitatea unde vor să locuiască, alături de actul de indentitate și de copia permisului de ședere. Condițiile de eligibilitate vor fi verificate de către autorități prin aplicația informatică pe care urmează să o implementeze Guvernul.

Pentru a primi banii și în următoarele 3 luni, refugiații ucraineni trebuie să depună la primărie, în primele 5 zile ale fiecărei luni, o cerere alături de actul de indentitate și să îndeplinească următoarele condiții:

  • solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României, să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.
  • să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar, în calitate de preșcolari, elevi sau ca audienți.

Pot să primească bani și urcainenii care nu sunt angajați, dar fac parte din următoarele categorii:

a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;
b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;
d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani,
în cazul copilului cu handicap.

Cererile depuse în primele 5 zile ale lunii vor fi soluționate de către autoritățile din România abia în următoarea lună calendaristică. După ce trec și cele 4 luni, criteriile vor fi aceleași, iar refugiații vor fi nevoiți să depună lunar, în primele 5 zile, cerere la primărie.

De asemenea, se depun de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură, și sunt însoțite de:

  • extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;
  • documentele doveditoare a îndeplinirii condițiilor

Mai mult, centrele de cazare a refugiaților ucraineni care aparțin instituțiilor statului, asociațiilor sau firmelor trebuie acreditate și comunicate către public. Dacă există ucraineni care optează să fie cazați în aceste centre, primăria verifică în termen de 3 zile dacă aceștia sunt eligibili, prin aplicația informatică. Solicitanții vor fi repartizați în aceste locații, în limita locurilor disponibile.

Persoanele care vor să își păstreze același loc de cazare, trebuie să depună o cerere până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna următoare. Primăriile verifică aceste cereri tot în 3 zile, prin aplicația informatică. Pe urmă, informează, în termen de 2 zile lucrătoare, unitatea care asigură cazarea cu privire la îndeplinirea condițiilor de către solicitanți.

Guvernul României a publicat, pe 24 martie, proiectul de Ordonanță de Urgență care modifică modul în care va fi decontată cazarea refugiaților care locuiesc în gazdă în București și în alte orașe din România. Conform proiectului, aceștia vor primi de la Inspectoratele Județene de Urgență o sumă de 2000 de lei pe lună pentru a-și acoperi cazarea. Inițial suma se acordă pentru primele patru luni, după care dacă refugiații decid să rămână în țară pot primi acesastă sumă lunar, până la final de 2023. 

CITEȘTE ȘI:

(Visited 174 times, 1 visits today)