Cel mai mare spital universitar de stomatologie din România, al cărui șantier a fost deschis la jumătatea lunii mai, în sectorul 4, a intrat în atenția Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Plângerea a fost redirecționată de la Parchet. Vizat este terenul amplasamentului, pe Șoseaua Olteniței 9, unde primăria de sector ar fi demolat abuziv mai multe clădiri care fac parte din domeniul public al Municipiului București.

În aceste clădiri, a funcționat sediul ADP Sector 4 până în mai 2017. Este vorba despre un număr de 12 clădiri plus anexe, construite pe vremea comuniștilor, care se regăsesc în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București. De asemenea, a dispărut și magazinul ”Grădina de Sud” – construcție nouă, inaugurată de ADP4 în 2015. 

Medic stomatolog de profesie, Daniel Băluță a pus ochii pe terenul de 12 hectare, înconjurat de Cimitirul Bellu, Parcul Tineretului și Orășelul Copiilor încă din anul 2017. Atunci, Consiliul Local al Sectorului 4 (CL4) vota o investiție de 30 de milioane de lei, pentru construirea unui centru multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi, clinică medicală şi parcare la suprafaţă.


Parcarea a fost deja inaugurată în 2019 și ocupă jumătate din terenul vizat, dar restul proiectului a suferit modificări. Centrul Multifuncțional urmează să găzduiască acum Facultatea de Medicină Dentară din cadrul UMF ”Carol Davila”, iar costurile, care au crescut cu o treime, au fost împărțite cu Compania Națională de Investiții. Adică 25 de milioane lei de la Guvern și 16 milioane de lei împrumutați de administrația locală de la Banca Europeană de Investiții.

Deși lucrările au fost deja începute, întregul proiect are la bază o mare vulnerabilitate. Atât terenul cât și clădirile de acolo sunt incluse încă în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București. Astfel, imobilul se afla doar în administrarea și în responsabilitatea Consiliului Local al Sectorului 4. Asta înseamnă că demolarea lor ar fi putut fi aprobată doar de către Consiliul General al Municipiului București și asta doar în anumite condiții.

Totuși, clădirile au dispărut peste noapte, cândva în vara anului 2018, făcând loc ambițiosului proiect al primarului Băluță. Planul a fost dus la capăt printr-o serie de tertipuri folosite în corespondența purtată cu Primăria Capitalei.

”Aceste clădiri nu au fost scoase din inventarul domeniului public al municipiului București întrucât Municipiul București a solicitat CLS 4 ca, în calitate de administrator al terenului și clădirilor situate în Șos. Olteniței nr. 9, să transmită documente justificative din care să reiasă starea degradată a clădirilor. 
Au fost solicitate aceste documente deoarece Municipiul București nu le deține, având în vedere că CLS 4, prin ADP 4, a fost administratorul acestui imobil (teren+clădiri) încă înainte de anul 1990. Toate informațiile cu privire la data construirii clădirilor, gradul de degradare și investițiile realizate se regasesc la Consiliul Local Sector 4”, a explicat Biroul de presă al Primăriei Capitalei.


O corespondență pierdută

Timp de mai bine de un an, administrația locală a cerut de la Capitală o serie de aprobări necesare pentru proiect, ignorând în totalitate situația clădirilor, cărora ulterior li s-a constatat pur și simplu inexistența.

Mai exact, în aprilie 2017, la o lună după aprobarea în Consiliul local al proiectului inițial, se solicita împuternicirea Consiliului general pentru a înscrie terenul în cartea funciară, nu însă și clădirile. Aceeași adresă cerea aprobare pentru proiectul centrului multifuncțional, care urma să fie construit la aceeași adresă.

Într-un memoriul tehnic al proiectului, realizat de ADP4, se menționează un număr de 12 clădiri, 17 anexe, garaje și barăci, care aparțin domeniului public și care urmează să fie desființate.

Direcția Patrimoniu de la Primăria Capitalei a insistat însă la administrația locală pentru informații în legătură cu planul de amplasament al noii construcții. De asemenea, voia să știe dacă ”în prezent sunt clădiri care urmează a fi demolate”.


Liniște totală. Nu se menționează nimic Capitalei despre o eventuală degradare a clădirilor sau despre vreun plan de demolare. Știm doar că, la acel moment, erau funcționale, de vreme ce deserveau sediul ADP 4. Abia în luna mai 2017, societatea și-a mutat sediul pe Șoseaua Oltenitei nr 38A, tot pe domeniul public.

”Ne-am mutat pentru că nu era terenul nostru. Clădirile se aflau într-o stare deplorabilă, sunt clădiri de pe vremea lui Ceaușescu. Cădeau pe noi, dintre ele au și căzut. Am avut și un incident acolo, a căzut un acoperiș și era să fie lovit cineva. Nu a fost raportat, nu a fost un incident major”

a explicat Marian Goleac, fostul șef ADP4.

În septembrie 2018, Direcția Patrimoniu încă mai cerea detalii despre situația clădirilor, însă Primăria Sector 4 găsise deja o altă portiță.

Cea mai mare facultate

La ședința din 14 iunie 2018, consilierii generali aprobau un ultim punct pe ordinea de zi. Era un protocol între Sectorul 4 și UMF ”Carol Davila” pentru relocarea Facultății de Medicină Dentară la adresa Olteniței 9, și pentru convertirea unui săli de sport din Orășelul Copiilor, în amfiteatru pentru studenți. 

Unul dintre consilierii generali, useristul Matei Țugui, a ridicat problema terenului. ”În articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 prin care cere împuternicirea, se indică construirea obiectivului în Şoseaua Olteniţei Nr. 9, unde se află inclusiv fostele sere ADP şi în incinta parcului Orăşelul Copiilor”.

Colegul de la PNL, consilierul general Cristian Olteanu, dorește însă să știe mai multe despre planurile din parc. ”Voiam să-i rog pe cei din partea sectorului 4 să vină să explice acest proiect pentru că şi noi vrem să ştim şi să auzim foarte clar care este planul vis-a-vis de construcţii, dacă se întâmplă, dacă se întâmplă ceva în parcul Lumea Copiilor”.

Reprezentantul sectorului 4 în sală, Cristian Zărescu, consilier personal al primarului Băluță, fentează lejer: ”Nu este vorba despre o construcţie, este vorba doar de schimbarea destinaţiei unei săli care deja există acolo. Destinaţia acestei săli, deci ea există, ea funcţionează, doar că i se va schimba destinaţia”.

Nu era și cazul clădirilor de pe Olteniței 9, dărâmate deja de o săptămână. Abia în septembrie află și Direcția Patrimoniu: ”La adresa menționată există în derulare amenajarea unei parcări. Cu privire la clădirile aferente imobilului Olteniței 9, acestea se aflau într-o stare de avansată de degradare, prezentând deficiențe majore, atât la structura acoperișurilor, cât și la stâlpii de susținere, prin urmare s-au prăbușit”, a comunicat Direcția Juridică a Primăriei Sector 4.

Patrimoniul revine: ”Vă rugăm să ne comunicați care au fost demersurile întreprinse cu privire la trecerea clădirilor din domeniul public în domeniul privat și care sunt actele/documentele în care a fost consemnată starea avansată de degradare și ulterior prăbușirea acestor clădiri”.

Se ocolește, din nou, subiectul și se încearcă tot la Consiliul General. În luna decembrie, administrația locală îi solicită “să constate inexistența, în acest moment, a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniţei nr. 9, sector 4 Bucureşti şi scoaterea lor din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti”

Vigilența unui polițist local

Ce se întâmplase, de fapt: în cursul verii, clădirile au dispărut peste noapte. Într-o anume zi din iunie, un polițist local a consemnat, într-o notă, că la adresa Olteniței 9 este plin de moloz.

”Clădirile se aflau în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.  Ele nu au dispărut, ci s-au autodemolat, conform Notei de constatare a autodemolării construcțiilor, întocmită de Poliția Locală a Sectorului 4”

a întărit Biroul de Presă al Primăriei Sector 4.

Pe baza acestei note, celelalte direcții din aparatul de specialitate al primarului au produs fel de fel de rapoarte. Direcția de Investiții atesta în luna august ”prăbușirea”. Apoi, o adresă a Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Sector 4 confirma faptul că imobilele clădiri au fost radiate din evidenţele fiscale încă de la începutul anului 2018. 

Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Capitalei nu a acceptat nici aceste explicații. Încă mai așteaptă de la administrația locală să atașeze la dosar autorizațiile de desființare.

Conform prevederilor legale în vigoare la data purtării corespondenței cu Primăria Sectorului 4, respectiv prevederile din OUG nr. 112/2000, Legea nr. 213/1998 și Legea nr. 215/2001, pentru demolarea unor clădiri ce aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, în speță a municipiul Bucuresti, este necesara trecerea construcțiilor din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, respectiv al municipiului București, prin adoptarea unei hotărâri de către CGMB în acest sens.
Pentru cazul în care clădirile s-au autodemolat, este necesar ca CGMB sa ia act de autodemolare în baza documentelor justificative cu privire la starea clădirilor, documente pe care CLS 4 nu le-a transmis până în prezent”, a explicat Biroul de presă al Primăriei Capitalei.


Între timp, chiar și fără panou de șantier, cel mai mare spital de stomatologie din țară prinde puls din ruinele clădirilor ceaușiste de pe Olteniței 9. Pe care Primăria Capitalei încă le caută.