Investigații, reportaje, interviuri, editoriale și știri de interes local.
Monday , 15 July 2024
BdB e un proiect marca Funky Citizens
Covid-19Știri

Carantina – întrebări și răspunsuri esențiale

76

QEste voie să intri sau să ieși din zonele carantinate?
A Nu, cu excepția unor situații stabilite clar prin lege.
Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zonele carantinate prevăzute la art.1, alin.(2) prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.|

QEste permisă circulația și staționarea în spații publice în zonele carantinate?
A Nu, cu excepția unor situații stabilite clar prin lege.
Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz.

QLucrez în altă localitate decât cea în care locuiesc, și care e carantinată. Pot merge la serviciu?
A Da. Conform legii, „în intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonelor carantinate au voie să se deplaseze cei care o fac în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi.

QAm 67 de ani. Pot să ies la cumpărături?
A Da, între orele 10-14.00. Conform legii, „deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00;

QTrebuie să merg urgent la medic. Am voie să ies din zona carantinată?
A Da. Conform legii, este permisă „deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

QAm voie să la alergat? Sau să plimb câinele?
A Da. Conform legii, sunt permise „deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

QSunt agricultor. Pot merge la piață cu produsele? Dar la cămp, la muncă?
A Da. Conform legii, este permisă „deplasarea pentru realizarea de activități agricole;deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

QMi-a expirat ITP-ul. Pot merge să-l reînnoiesc?
A Da. Conform legii, este permisă deplasarea „pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor sau pentru eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

QCopilul meu învață la o școală din altă localitate. Am voie să-l duc la școală?
A – Conform ultimelor informații date de autorități, NU. „Este permisă deplasarea din localitatea carantinată într-o localitate necarantinată și se încadrează la „motive justificate”, pentru cei care participă la simulări pentru evaluare națională/bacalaureat.”

QAm voie să mă duc la biserică?
A Da. Conform legii, este permisă „participarea la activități religioase; Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zonele carantinate cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

QVin dintr-o călătorie și trebuie să ajung de la aeroport acasă. Am voie să intru în localitate?
A Da. Conform legii, sunt permise „deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.”

QDuminică sunt programat la vaccin, într-un oraș din Teleorman. Am voie să mă duc?
A Da. Conform legii, sunt permise „deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
Alte excepții:
– deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
– deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

QPot părăsi locuința în timpul nopții?
A Nu, cu excepția „deplasării la locul de muncă, pentru urgențe medicale, îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei

QCe acte trebuie să am asupra mea, dacă părăsesc locuința?
A – Actele de identitate și pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu, adeverința eliberată de angajator, sau o declarație pe propria răspundere.

QAm programat botezul copilului duminica viitoare, în plină carantină. Trebuie să anulez ceremonia?
A Nu. „Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (numărul ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).” De asemenea, „se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

QTrebuie să trec cu mașina printr-un oraș carantinat. Am voie?
A Da. „Se permite tranzitarea localității carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.

QAm un restaurant într-o localitate carantinată. Pot primi clienți în interior?
A Nu. În zonele prevăzute carantinate se interzic următoarele activități:

 • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;
 • Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul
 • restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;
 • Organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 • Organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
 • Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepția celor profesioniste organizatede federațiile de profil;
 • Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocuri;
 • Activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se limita la acestea) saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.

QAm un magazin general cu produse alimentare. Am voie să-l deschid?
A Da, în anumite condiții.

 • Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 22.00-06.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.
 • Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor dedistanțare fizică.
 • În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare;
 • Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.
 • Agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de sâmbătă și duminică.

QAm copilul elev în clasa 0. Va merge în continuare la școală?
A Nu. „Nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, iar activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.

QCarantina se ridică automat după 14 zile?
A Da.

pe același subiect

ArticoleȘtiri

Nicușor Dan, despre temperaturile ridicate din Capitală: “S-a construit dens, fără nicio regulă”

Temperaturile extreme pe care le resimt bucureștenii în această perioadă sunt în...

ArticolePrimărieȘtiri

Sector 6 | Centre de colectare pentru hainele uzate

Primăria Sectorului 6 a înființat 12 puncte de colectare a textilelor uzate....

ArticoleȘtiriTransport

S-a dat startul lucrărilor pe DN1A-Mogoșoaia

Au început lucrările de lărgire la patru benzi a DN1A. Este vorba...

ArticoleȘtiriTransport

Bilet integrat pentru trenul metropolitan Bucureşti-Ilfov

De astăzi sunt valabile primele bilete și abonamente pentru trenul metropolitan Bucureşti-Ilfov....