179 de locuri vor fi scoase la concurs pentru absolvenții claselor a VIII-a din Sectorul 3 care doresc să învețe o meserie în cadrul învățământului profesional în sistem dual. Cinci licee și colegii din acest sector s-au înscris în cadrul acestui program.

Prima etapă de înscrieri are loc în perioada 5-8 iulie 2021.

În cadrul acestui sistem de învățământ se pot înscrie absolvenții de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată (fără corigențe), indiferent de localitatea de reședință. Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de învăţământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Calificări profesionale pentru care vor fi scoase la concurs 179 de locuri sunt:

  • Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze (53 de locuri);
  • Electronist aparate și echipamente (15 locuri);
  • Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice (15 locuri);
  • Instalator instalații încălzire centrală (14 locuri);
  • Sudor (14 locuri);
  • Legător (36 locuri);
  • Tipăritor offset (12 locuri);
  • Comerciant vânzător (20 locuri).

Elevii care aleg să urmeze acest program de învățământ vor beneficia de o bursă lunară de minim 400 de lei, la care se adaugă beneficii suplimentare,  în funcție de oferta fiecărui operator economic.

Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu” dispune de 25 de locuri pentru calificarea de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze. Operatorii economici care au încheiat parteneriatul cu unitatea de învățământ oferă burse în valoare de 500 de lei pe lună, în timp ce statul acordă burse de 200 de lei lunar.

Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” pune la dispoziția elevilor 28 de locuri, tot pentru calificarea ca instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze. Operatorul economic oferă 300 de lei pe lună, în timp ce statul acordă 200 de lei pe lună.

Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady” are calificările pentru posturile de electronist aparate și echipamente și cele de electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice. Sunt scoase la concurs câte 15 posturi pentru fiecare calificare în parte, iar operatorul economic acordă burse de câte 300 de lei pe lună pentru fiecare elev în parte, iar statul român dă 200 de lei pe lună. La finalul anului școlar, elevii vor primi câte 700 de lei fiecare.

Tot în cadrul acestui liceu mai sunt scoase la concurs 14 posturi pentru pregătirea ca instalator instalații încălzire centrală  și 14 pentru calificarea ca sudor. Bursele sunt de 300 de lei de la operatorul economic care îi pregătește pe elevi, iar statul român acordă 200 de lei.

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” are 36 de locuri pentru calificarea de legator și 12 locuri pentru cea de tipăritor offset. Bursa acordată de operatorul economic este de 400 de lei pe lună, iar statul român acordă 200 de lei pe lună.

Liceul Tehnologic „Elie Radu” scoate la concurs 20 de locuri pentru calificarea în postul de comerciant vânzător. Operatorul economic oferă 200 de lei pe lună, iar Ministerul Educației alți 200 de lei lunar.

(Visited 120 times, 1 visits today)