Investigații, reportaje, interviuri, editoriale și știri de interes local.
Tuesday , 18 June 2024
BdB e un proiect marca Funky Citizens
Diverse

Votul cu urna mobilă |Reglementări BEC, pentru scrutinul din 27 septembrie

59

Biroul Electoral Central a emis o hotărâre, privind aplicarea unitară a prevederilor referitoare la exercitarea dreptului de vot, la scrutinul din 27 septembrie.

Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, cei care se află internați in spital pot depune cereri pentru a vota la alegerile locale cu urna specială, dacă au domiciliul sau reședința în localitatea sau sectorul din București în care se află secția de votare. În această situație se încadrează și bolnavii sau suspecții COVID.

Conform Hotărârii nr. 81 a BEC, art.3, cererea pentru urna mobilă trebuie depusă în preziua votului, pe 26 septembrie, între orele 18-20, cu excepția cazurilor în care boala sau invadilitatea apar ulterior. În aceeași hotărâre, la art. 4 se stabilește și modul în care poate fi depusă cererea.

“Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie formulată in scris, tehnoredactată sau intocmită olograf, trebuie sa fie datată si semnată de alegatorul care solicită urna specială si va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria si numărul actului de identitate.“, se menționează în hotărârea BEC.

Președintele secției de votare este cel care verifică dacă solicitarea de urnă mobilă este întemeiată, pe baza actelor ce însoțesc cererea, nefiind însă necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintama “persoană netransportabilă”.

 “Alegătorii internați intr-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, numai dacă au domiciliul sau reședința în localitatea sau, în cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia se află unitatea respectivă.”, se mai stipulează în documentul BEC.

Dacă se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane internate, conducătorii unitaților vor asigura depunerea cererilor, în preziua votării, intre orele 18,00 – 20,00, la secțiile de votare din localitatea sau sectorul în care se află unitatea respectivă.

Președintele secției de votare va dispune formarea unei echipe compuse din cel puțin doi membri ai biroului electoral, în ziua votului, care se vor deplasa cu urna specială.

Pot cere vot în urna mobilă și detinuții care nu și-au pierdut drepturile civile, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința in unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află penitenciarul sau locul de deținere, iar în cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere.