Un proiect aflat în dezbatere publică în Sectorul 1 al Capitalei prevede ca panourile publice, chioșcurile, tonetele și garajele amplasate ilegal pe domeniul public să fie ridicate, transportate și depozitate pe cheltuiala proprietarilor. Mai mult, aceștia vor trebui să plătească și o amendă.

sursa foto: Facebook / Primăria Sectorului 1

„Motivul principal care a stat la baza elaborării proiectului îl constituie amplasarea haotică a panourilor și afișelor publicitare, fără respectarea condițiilor impuse de lege, fiind amplasate pe zone verzi sau în locuri care obturează vizibilitatea în trafic. De asemenea, o altă problemă o constituie garajele din structură de beton amplasate pe domeniul public care împiedică organizarea corectă atât a circulației auto, cât și a celei pietonale, împiedicând amenajarea de trotuare, alei sau locuri de parcare.

Totodată, prin regulamentul propus se dorește și dezafectarea chioșcurilor sau a tonetelor care realizează comerț stradal, amplasate ilegal pe domeniul public”, se precizează în referatul de aprobare al proiectului.

Polițiștii locali din Sectorul 1 sunt cei care vor constata contravențiile și vor aplica sancțiunile. Tot ei vor și dispune măsurile de ridicare a construcțiilor ilegale.

Ridicarea va fi realizată de către Administrația Domeniului Public sau de un operator contractat  care va trebui să dețină autovehiculele și dotarea necesară unei astfel de operațiuni.

Pentru panourile de publicitate se acordă un termen de 30 de zile pentru aducerea în condițiile impuse, sau în cazul în care nu este posibil, pentru ridicarea acestora.

Dacă proprietarul nu respectă acest termen, va primi o amendă cuprinsă între 1.000 și 20.000 de lei, plus ridicarea panoului.

sursa foto: Facebook / Primăria Sectorului 1

„Mijlocul de publicitate, chioșcul, toneta sau garajul vor fi păstrate timp de 30 de zile în starea în care au fost ridicate pentru a putea fi recuperate de proprietarul lor după achitarea amenzii contravenționale, după caz, și plata cheltuielilor de ridicare, transport și de depozitare. Dacă proprietarul nu-și revendică bunul în perioada specificată, după expirarea termenului de 30 de zile, acesta urmează a fi valorificat/casat”, mai precizează Primăria Sectorului 1.

(Visited 183 times, 1 visits today)