Investigații, reportaje, interviuri, editoriale și știri de interes local
Sunday , 14 April 2024
BdB e un proiect marca Funky Citizens
Acasă Articole Sector 2 | Taxă de 10% pentru lucrările de reabilitare termică făcute cu bani de la Banca Europeană de Investiţii
ArticoleMainPrimărie

Sector 2 | Taxă de 10% pentru lucrările de reabilitare termică făcute cu bani de la Banca Europeană de Investiţii

435

O taxă de 10%, care va fi plătită din buzunarul celor care vor reabilitare termică ori din bugetul asociaţiilor de proprietari, va fi instituită de autorităţile locale ale sectorului 2. Marți, 28 noiembrie, este şedinţă de Consiliu Local, iar această propunere va fi supusă votului, odată cu regulamentul privind calcularea şi plata sumei. Vor fi şi categorii sociale exceptate de la plată.

Contribuția proprietarilor la lucrările de reabilitare termică, în valoare de 10% din valoarea lucrărilor de intervenție, va fi acoperită de Primăria Sectorului 2, ca mai apoi să fie calculată și plătită sub formă de taxă de către proprietari, primăriei.

Suma trebuie achitată în termen de zece ani şi va fi plătită ca o taxă bianuală, în martie şi septembrie.

Potrivit raportului de specialitate, regulamentul a fost alcătuit „în vederea simplificării mecanismului de recuperare a cheltuielilor necesare cofinanțării din partea asociației de proprietari și pentru a ridica presiunea financiară imediată de pe umerii beneficiarilor, s-a identificat oportunitatea instituirii taxei de reabilitare la minimul impus de legislație și concretizarea recuperării acesteia”.

Sumele plătite în avans de Primăria Sectorului 2 sunt considerate „cheltuieli de natură socială” și nu vor fi recuperate de la anumite categorii de cetăţeni. Acestea sunt următoarele:

  • Persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;
  • Persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană/singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;
  • Veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora;
  • Pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie;
  • Persoane aflate în sărăcie energetică, definită la Art. 3 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, inclusiv persoane identificate ca și consumatori vulnerabili de energie

Încadrarea persoanelor în categoriile de mai sus se face prin solicitarea proprietarilor ori alcătuirea unui dosar cu actele doveditoare, care va fi verificat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. Proprietarii au 60 de zile să-l întocmească, de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor, iar DGASPC are 30 de zile să verifice documentația și să efectueze anchete sociale, de la primirea dosarelor.

Potrivit regulamentului, coproprietarii vor datora o taxă de reabilitare calculată în funcție de cota-parte deținută, în cazul în care cotele-părți sunt determinate. În caz contrar, cotele-părți vor fi prezumate a fi egale, taxa datorată pentru întreaga proprietate fiind împărțită egal.

Calculul sumelor de recuperat pentru fiecare proprietate se realizează de către Direcția Investiţii Publice, prin Biroul Documentații Tehnice, pe baza documentelor furnizate de asociația de proprietari. În cazul în care proprietarul a decedat, taxa va fi transmisă moștenitorilor acestuia.

Contextul acestei taxe

În 2022, Primăria Sectorului 2 a contractat un împrumut de la Banca Europeană de Investiții (BEI), care avea ca destinație cofinanțarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, iar una dintre condițiile impuse de BEI a fost instituirea unui mecanism de recuperare a cotei de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari.

Potrivit referatelor de aprobare și de specialitate anexate proiectului de hotărâre, Sectorul 2 a negociat cu BEI scăderea cotei de cofinanțare de la 20% la 10%, minimul legal impus prin OUG nr. 18/2009.

pe același subiect

ArticoleȘtiri

Salonul Bicicletei se deschide în parcarea Băneasa Shopping City

Salonul Bicicletei 2024 revine în Capitala în parcarea centrală de la Băneasa...

ArticoleCulturăȘtiri

Tinerii animatori se întrec la „Animation Worksheep”

Cea de-a XVII-a ediție, a „Animation Worksheep” a început la CINETic –...

ArticoleCulturăȘtiri

ILFOV | O bibliotecă în miniatură a fost deschisă în sediul Direcției de Asistență Socială din Pantelimon

Direcția de Asistență Socială din Pantelimon colectează cărți pentru adulți și copii....