Investigații, reportaje, interviuri, editoriale și știri de interes local
Monday , 4 December 2023
BdB e un proiect marca Funky Citizens
Acasă Știri Raport al Ministerului Sănătății | Probleme în spitalele din București în secțiile ATI, cu achizițiile directe și cu posturile de șefi
Știri

Raport al Ministerului Sănătății | Probleme în spitalele din București în secțiile ATI, cu achizițiile directe și cu posturile de șefi

22

Raportul de activitate al Ministerului Sănătății, pe anul 2020, scoate la iveală probleme în rețeaua sanitară din capitală. Misiunile de audit au vizat 4 mari spitale, și toate secțiile ATI. La unitățile sanitare verificate, auditorii au identificat probleme cu achizițiile directe, cu contractele de servicii și cu posturile de șefi de secții. Din ATI-uri lipsește aparatură importantă în lupta cu epidemia COVID și infecțiile nosocomiale.

Secții de ATI neconforme

Începând cu data de 16.11.2020 s-a desfășurat la nivel național o acțiune de control formată din Comisii mixte de control / Colective de control din care au făcut parte inspectori sanitari din cadrul DSP-urilor, reprezentanti ai IGSU, ai ISCIR și ai ANMDMR, obiectivele supuse verificărilor au fost secțiile ATI COVID, secțiile ATI non-COVID din cadrul unităților sanitare de stat și din unitățile sanitare private, se menționează în raportul MS.

Echipele de control au verificat modul în care sunt îndeplinite condițiile de funcționare așa cum sunt ele prevăzute în Ordinului MS nr. 1.500/2009, care stabilește Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare.

Condiții necesare pentru desfășurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie și terapia durerii, alte proceduri diagnostice și/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice și tehnice specifice și suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea și tratamentul disfuncțiilor și/sau leziunilor acute de organ care amenință viața, conform OMS 1500/2009.

Conform raportului MS, în secțiile de ATI din spitalele bucureștene au fost identificate mai multe probleme care pot afecta calitatatea actului medical. Lipsa monitorizării post anestezie, lipsa unui spațiu de lucru dedicat personalului mediu cu legătură la stația de monitorizare sau lipsa unui post de monitorizare. La fel de gravă este și lipsa unor instalații de ventilație care în contextul pandemiei Covid ar fi fost vitale pentru limitarea răspâdirii virusului dar și a infecțiilor nosocomiale.

 • nu dețin post supraveghere (directă sau monitorizată):
 1. Spital clinic de urgenta sf. Ioan
 2. Sectie exterioara –  Maternitatea Bucur
 3. SP. Theodor Burghele
 4. IFACF ORL Prof. Dr. D. Hociota
 5. Institutul Cantacuzino
 • nu dețin cameră lucru asistente, cuplată cu stația centrală de monitorizare:
 1. Institutul de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta
 2. Spital Clinic de Urgenta Sf. Ioan Bucuresti
 3. sectie exterioara –  maternitatea Bucur
 4. INSMC
 5. Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon
 6. Spital Theodor Burghele
 7. IFACF ORL prof. dr. D. Hociota
 8. Monza Metropolitan.
 • nu există post de supraveghere/monitorizare.
 1. Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan Bucuresti
 2. sectie exterioara –  Maternitatea Bucur
 3. Spital Cantacuzino
 4. Spital Oftalmologie
 5. Spital Monza
 6. Proestetica
 7. Spital WEST
 • nu există sistem de ventilație mecanică prin exhaustare
 1. INNBN Bucuresti
 2. Spitalul Clinic de Boli Infectioase prof. dr. Matei Bals
 3. Institutul de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta
 4. Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
 5. Spital Clinic de Urgenta Sf. Ioan Bucuresti
 6. sectie exterioara –  Maternitatea Bucur
 7. Spitalul Clinic Colentina  – ATI 1 siATI 2
 8. Institutul Oncologic ”Prof.Dr.Al.Trestiolreanu” Bucuresti
 9. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
 10. INSMC PEDIATRIE
 11. Spitalul Pantelimon
 12. Spitalul Grigore Alexandrescu
 13. Spitalul Fundeni
 14. Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ”Prof.Dr.C.C.Iliescu”
 15. Spitalul Parhon
 16. Spitalul Hociota
 17. Spitalul Polizu
 18. Spitalul Panait Sarbu
 19. Spital Oro Maxilo Facial
 20. Spital Sf Maria
 21. Spital Burghele
 22. Spital Cantacuzino
 23. Spital Filantropia
 24. Spital ARCA
 25. Proestetica
 • nu există sisteme de tratarea aerului cu 3 trepte de filtre HEPA
 1. INNBN BUCURESTI
 2. Spitalul Clinic de boli infectioase prof. Dr. Matei Bals
 3. Institutul de Pneumoftiziologie Dr. Marius Nasta
 4. Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
 5. Spital clinic de urgenta Sf. Ioan Bucuresti
 6. Sectie Exterioara –  Maternitatea Bucur
 7. Spitalul Clinic Colentina
 8. Institutul Oncologic ”Prof.Dr.Al.Trestiolreanu” Bucuresti
 9. SUUB
 10. INSMC PEDIATRIE
 11. Spitalul Clinic Marie Curie
 12. Spitalul Pantelimon
 13. Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ”Prof.Dr.C.C.Iliescu”
 14. Spitalul Parhon
 15. Spitalul Hociota
 16. Spitalul Polizu
 17. Spitalul Panait Sarbu
 18. Spital Oro Maxilo Facial
 19. Spital Sf Maria
 20. Spital Burghele
 21. Spital Coltea
 22. Spital Filantropia

Există și alte concluzii ale raportului privind dotarea secțiilor ATI, din cele 307 spitale verificate la nivel național, dar fără nominalizarea unităților sanitare cu probleme.

 • 13% din secțiile ATI nu există două prize rapide pentru oxigen
 • 18% din secțiile ATI nu este o priză de aer comprimat medicinal
 • 40% din secțiile ATI nu au cel puţin două prize de vacuum
 • 32% nu au cabinet medici ATI cu grup sanitar;
 • 32% nu au depozit aparatură și instrumentar;
 • 36% nu dețin depozit farmaceutic;
 • 45% nu dețin laborator pentru determinări de urgență;
 • 16% nu dețin boxă lenjerie curată;
 • 21% nu dețin spațiu sanitar pentru prelucrare și igienizare;
 • 36% nu dețin vestiar filtru pentru personalul medical
 • 60% dintre secțiile/compartimentele ATI nu asigură EEG presiune intracraniană
 • 47% dintre aceste structuri nu au pompe de nutriție (nutripompe)
 • 13% nu au prevăzute infuzomate (pompe de perfuzie)
 • 10% nu au aparate de ventilație mecanică.
 • în mai puțin de 5% dintre secțiile / compartimentele ATI nu sunt respectate prevederile din Anexa nr. 3 la Regulament privind monitorizarea cardiovasculară cu alarme adecvate ECG, asigurarea pulsoximetriei periferice, a monitorizării respiratorii, a monitorizării temperaturii și a seringilor automate (injectomate).

Audit la 4 spitale din Capitală, în 2020.

Conform raportului MS, misiunile de audit desfășurate în 2020 au vizat activitatea mangerială, de resurse umane, achizițiile publice și investițiile, și auditul intern la unități sanitare aflate în subordinea MS.

4 spitale din Capitală au fost vizate de audit iar disfuncționalitățile identificate sunt, în parte, comune, și sunt legate de modul în care sunt conduse secțiile medicale, de comunicare, nereguli în achizițiile directe, în contractele cu terți.

Spitalul Universitar de Urgență București

 • Depăşirea termenului legal privind exercitarea caracterului temporar al funcţiilor de conducere în unele sectii, laboratoare, servicii medicale şi servicii administrative.
 • Lipsa raportărilor prevăzute în cadrul etapei de planificare și pregătire a realizării achizițiilor publice dar și urmare a efectuării achizițiilor directe.
 • Valorea estimată a achizițiilor publice în perioada 2018 – 2019 și depășirea pragului valoric la achizițiile directe.
 • Neconstituirea organigramei conform structurii organizatorice aprobată și transmiterea acesteia spre aprobare Ministerului Sănătății.
 • Disfuncţionalităţi privind plata concediilor de odihnă acordate în afara funcției de bază.
 • Neincluderea laboratorului de radiologie și imagistică medicală din cadrul UPU în structura organizatorică a unității.
 • Ocuparea posturilor vacante din cadrul unității prin cumulul de funcţii de personal angajat în cadrul unității.
 • Nepublicarea pe site-ul unității în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, a unei liste cu funcțiile și datele așa cum sunt nominalizate la art.33 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • Existenţa unor blocaje în derularea optimă a unor acţiuni prioritare.
 • Modul de încheiere și derulare a contractelor atribuite unor societăți comerciale în anul 2019.
 • Acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări fără vizarea acestora de către dirigintele de șantier.

Spitalul Clinic de Urgență București

 • Modul de organizare și asigurare a accesului la informațiile de interes public.
 • Neocuparea prin concurs a funcțiilor de șef secție/laborator
 • Modul de întocmire al Programului anual de achiziții publice.
 • Desfăşurarea activității de consultanță și reprezentare juridică în spital.
 • Nereguli la achiziţiile publice de lucrări de reparaţii curente.
 • Nereguli cu privire la întocmirea fişelor posturilor.
 • Neafișarea  pe site-ul propriu a informațiilor cu privire la  execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferentă Programelor Naţionale de Sănătate şi a Programelor Acţiuni Prioritare derulate în cadrul unităţii.

Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar Arseni” București

 • Modul de organizare și asigurare a accesului la informațiile de interes public
 • Modul de întocmire a programului anual de achiziţii publice şi a Regulamentului de Ordine Interioară
 • Achiziționarea serviciilor de consultanță și de reprezentare juridică
 • Modul de încheiere și derulare a contractelor de lucrări
 • Achiziția serviciilor de imagistică medicală
 • Negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț de participare
 • Nereguli cu privire la activitatea de resurse umane aferentă perioadei auditate privind elaborarea planului anual de formare profesională
 • Nereguli cu privire la publicarea pe pagina proprie de internet a spitalului a unor situații privind activitatea de resurse umane
 • Neafișarea pe site-ul propriu a informațiilor cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferentă Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi a Programelor Acţiuni Prioritare derulate în cadrul unităţii
 • Neutilizarea instalațiilor de tomografie computerizată

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București

 • Neocuparea prin concurs a funcțiilor de șef secție
 • Structura de management al calităţii serviciilor medicale
 • Aprobarea Planului anual de achiziții publice
 • Modul de încheiere al contractului având ca obiect servicii efectuare examene computer-tomograf și rezonanță magnetică
 • Modul de încheiere și derulare al contractului având ca obiect servicii prestate de laboratoarele medicale
 • Nerealizarea pregătirii profesionale continue a personalului
 • Neîncetarea de drept a contractelor individuale de muncă în cazul persoanelor pentru care s-a emis decizia de pensionare
 • Neafișarea pe site-ul propriu a informațiilor cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferentă Programelor Naţionale de Sănătate şi a Programelor Acţiuni Prioritare derulate în cadrul unităţii

pe același subiect

ȘtiriStiri

Târg de cadouri de Crăciun, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează târgul „Cadouri de Crăciun”, în perioada...

StiriȘtiri

„Da’ ce-am făcut, şefu’?!”, episodul II. Fugit din arest, ascuns în canapeaua iubitei

Un fugar din arestul din domiciliul său din localitatea Budești s-a ascuns...

StiriȘtiri

Pasajul de la Universitate, locul inedit unde poţi găsi un prieten patruped

ASPA organizează, la final de an, un târg inedit. Mai mulți căței...

CulturăStiriȘtiri

Schimbare de conducere la teatrul Odeon. Motivele lui Adrian Titieni

Adrian Titieni a demisionat din funcția de manager interimar al Teatrului Odeon....