Investigații, reportaje, interviuri, editoriale și știri de interes local.
Tuesday , 11 June 2024
BdB e un proiect marca Funky Citizens
FeaturedȘtiri

Proiectul Sector Zero la Mogoșoaia ia o pauză. Curtea de Apel București a suspendat actele administrative care îl legiferau

74

Curtea de Apel București a decis definitiv ca cele trei hotărâri de reconfigurare teritorială luate de Consiliul Local Mogoșoaia să fie suspendate până la judecarea cauzei pe fond. Cererea de suspendare a fost depusă de consilierii locali USR din Mogoșoaia, Academia Română și câțiva dintre proprietarii de terenuri afectați de reconfigurare. Decizia magistraților pune stop oricărui pas viitor în implementarea proiectului Sector Zero – exproprieri, cedări de terenuri, finanțări de studii de fezabilitate șamd.

În iulie 2021, Consiliul Local Mogoșoaia a aprobat, cu majoritate simplă, planul de reconfigurare a comunei, regulamentul de reconfigurare și a desemnat reprezentanții comunei care vor semna cu proprieratii de terenuri convențiile de reconfigurare. Practic, cele 3 HCL-uri dădeau startul schimbării la față a Mogoșoaiei după planurile primarului Paul Precup așa cum fost ele cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală.

Megaproiectul „Sectorul 0 Mogoșoaia” | De la lanuri și păduri, la blocuri de 10 etaje. Reconfigurarea teritorială a comunei, dezbătută de Consiliul Local

Deciziile Consiliului Local din iulie au fost atacate în contencios administrativ de un grup de consilieri locali și de proprietari de terenuri, printre care și Academia Română. În paralel cu judecata de fond, reclamanții au solicitat și suspendarea celor trei hotărâri. Pe 28 octombrie, Tribunalul Ilfov a respins cererea de suspendare.

Respinge ca neîntemeiate excepția lipsei calității procesuale active a reclamanților, excepția lipsei calităâii procesuale pasive a pârâtilor, excepția lipsei de interes a reclamantilor şi intervenientei Academia Romana, invocate de pârâţii. Respinge cererea de suspendare a executării HCL Mogoşoaia nr. 59/02.07.2021, HCL Mogoşoaia nr. 60/02.07.2021 şi HCL Mogoşoaia nr. 61/02.07.2021, formulată de reclamanti, ca neîntemeiată. Respinge cererea de intervenție principalî formulată de intervenienta Academia Română privind suspendarea executării HCL Mogoşoaia nr. 59/02.07.2021, HCL Mogoşoaia nr. 60/02.07.2021 şi HCL Mogoşoaia nr. 61/02.07.2021, ca neîntemeiată. Admite cererile de interventie accesorie formulate în favoarea pârâtilor de intervenienţii Judeţul Ilfov, prin Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Stan Aurel şi Nastase Gabriel-Constantin. Ia act de renunţarea la judecata cererii de interventie in interes propriu şi în interesul reclamantilor formulata de către numitul Ghica Tudorel. Respinge ca inadmisibilă în principiu cererea de interventie formulata de numita Constantin Petruţa. Obligă reclamantii şi intervenienta principală în solidar la plata catre parati a sumei de 8.949,67 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentand onorariul avocatial. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Ilfov.

sursa Portal.just.ro

Magistrații CAB au judecat la începutul lunii recursul formulat la decizia dată de Tribunalul Ilfov și s-au pronunțat pe 3 martie iar, între timp, au și motivat decizia care fost total diferită de cea dată de prima instanță. Au decis suspendarea celor trei acte.

În calitatea lor de locuitori ai comunei Mogoșoaia, reclamanții au dreptul de a pretinde ca organizarea urbanistică a comunei să se realizeze și în conformitate cu nevoile lor privind asigurarea unui grad ridicat de confort urbanistic, având dreptul de a urmări conservarea si creșterea gradului de confort urbanistic de care deja beneficiază – nivel de poluare, nivel de aglomerare cu autoturisme, grad de aglomerare teritoriala, coeziune arhitectonică, organizare teritorială, se arată chiar în primele rânduri ale motivării instanței.

Judecătorii consideră și că intervenția consilierilor locali care au contestat în instanță deciziile de reconfigurare teritorială este pe deplin justificată prin care menirea lor de aleși.

Interesele definite prin recursul incident ca fiind „electorale” si calificate peiorativ, sunt, in realitate, interese legitime ale reclamanților care corespund obligațiilor lor de consilieri local, explică magistrații.

Magistrații de la CAB critică în motivare modul în care au judecat colegii lor de la Tribunalul Ilfov. Judecătorii curții consideră că instanța de la Tribunal a refuzat să analizeze toate aspectele cauzei, s-a pronunțat ilegal în altele sau a aplicat greșit norme de drept material.

De asemenea, instanța de fond a refuzat să analizeze în vreun fel aparenta de corectitudine a motivelor având ca obiect adoptarea acestor hotărâri cu încălcarea prevederilor privind conflictul de interese al consilierilor votanți, cu motivarea că, in ce priveste intervenirea unui conflict de interese, exista o singura cale de constatare a acestuia, si anume prin procedura speciala stabilita de Legea 176/2010, a refuzat să analizeze in vreun fel criticile legate de inexistența unui proiect de utilitate publică concret determinat, amplasat teritorial și aprobat conform prevederilor legale incidente, de încălcare a liniilor directoare stabilite în cuprinsul Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a României, in ideea că acestea sunt exclusiv motive de fond, precum si sa analizeze daca principiul proporționalității sau marja de apreciere a autorității au fost depășite, daca proiectul este sau nu de utilitate publică locală, daca acesta conduce la degradarea calităţii vieţii, la poluarea zonei, la defrişări, si dacă hotărârile a căror suspendare se cere sunt expresia excesului de putere publică, fiind depăşită marja de apreciere a autoritatii publice locale, a limitelor sale discretionare, prin incălcarea competentelor sale și a drepturilor şi libertăților cetățenilor comunei Mogoşoaia care locuiesc sau care au proprietăți în Sectorul 0, cu aceeași motivare. (…..)

În mod nelegal, însă, prima instanța s-a pronunțat efectiv pe fond, cu privire la temeinicia argumentelor invocate de reclamanți, in ce privește criticile referitoare la încălcarea prevederilor art. 139 alin. 2 din Codul administrativ de către Consiliul local Mogoșoaia la adoptarea celor 3 hotărâri, tribunalul stabilind că, câtă vreme, textul de lege invocat impune existenta unui vot de doua treimi din numarul consilierilor locali în functie în ipoteza adoptarii hotărârilor privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile, si, la o examinare succintă a Hotararilor nr. 59/2021, nr. 60/2021, nr. 61/2021, se constată că acestea nu au ca obiect un transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile terenuri, afectate de implementarea strategiei de dezvoltare urbanistică, ci stabilesc o anumita procedura de lucru privind intocmirea documentatiei topo-cadastrala, adopta Regulamentul privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziţionării şi a suprafeţei parcelelor şi de pregătire a terenului în Sectorul Zero, comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov în suprafaţă totală de 1168, 51 hectare, sunt împuterniciţi reprezentanţii comunei Mogoşoaia în vederea semnării convenţiilor bilaterale cu proprietarii terenurilor, acest motiv de nelegalitate este apreciat ca nefondat si va fi înlăturat ca atare. (….)

În ceea ce priveşte motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art.488 alin.1 pct.8 C.pr.civ., arată că instanţa a pronunţat hotărârea cu aplicarea greşită a mai multor norme de drept material. Hotărârile au fost emise cu nerespectarea majorităţii calificate de voturi pentru adoptarea lor. Invocă dispoziţiile legale din care rezultă că hotărârile au fost emise cu nerespectarea majorităţii calificate. Cu toate acestea, instanţa de judecată nu s-a pronunţat cu privire la faptul că hotărârile respective au fost adoptate cu 9 voturi în loc de 11 voturi. Instanţa a ignorat faptul că există împrumuturi realizate de către autorităţile publice locale pârâte, ce nu au corespondenţă în interesul public local, motiv pentru care reclamanţii au sesizat Curtea de Conturi şi a făcut dovada mai multor împrejurări care probează conflictul de interese al iniţiatorilor acestor hotărâri în proiectul dat. Recurenţii reclamanţi au făcut şi dovada sesizării către A.N.I. ca motive de aparentă nelegalitate ale hotărârilor cu privire la care au solicitat suspendarea.

sursa motivarea CAB

Iar observațiile critice ale instanței nu se opresc doar la modul în care a fost judecată speța în primă instanță, ci fac referire și la modul în care a fost conceput proiectul de reconfigurare teritorială a comunei Mogoșoaia. Judecătorii spun că nu este clar în documentație cum va fi folosit terenul expropriat, ce se va construi acolo, ce justifică utilitatea publică și preluarea forțată a proprietății private.

Motivarea unei astfel de reglementări trebuie sa fie exhaustivă, sa nu se limiteze doar la textele legale indicate si la o serie de referate, necesitatea preluării forțate de la persoane private a unei suprafețe de 1168, 51 hectare de teren în scopul satisfacerii interesului public trebuind să fie argumentată in extenso, inclusiv prin prisma felului în care această suprafață de teren va fi folosită în concret, ce fel de amenăjari edilitare se vor edifica pe ea, ce spații comune se vor amenaja în cadrul ei, astfel incât, inca de la o prima citire, actul contestat să fie extrem de clar atât în ce priveste situația de fapt existentă, situația de fapt ce se dorește a se implementa sub aspectul modului concret in care se realizează dezvoltarea urbanistica prevazuta de art. 2 al.1 lit. s din Legea 255/2010 pe fiecare din suprafetele de teren in discutie și textele legale aplicabile.

O astfel de reglementare administrativă nu poate fi tratată superficial, față de gravitatea reală a modului in care afecteaza dreptul de proprietate privata.

sursa motivarea CAB

Decizia magistraților CAB a fost de suspendare definitivă a celor 3 hotărâri de reconfigurare a teritoriului comunei Mogoșoaia, H.C.L. Mogoşoaia nr. 59, 60 și 61/02.07.2021, până la judecarea pe fond a cauzei în care reclamanții cer anularea lor.

Suspendarea celor trei acte administrative fac imposibile orice alte acțiuni viitoare pentru implementarea planurilor de reconfigurare teritorială a Mogoșoaiei. Nu se vor mai putea face exproprieri dar nici cedări voluntare de terenuri, nu se vor mai putea plăti studii de fezabilitate sau orice alte cheltuieli legate de acest proiect.

pe același subiect

ArticoleȘtiriTransport

TPBI | Stație nouă pentru liniile de troleibuz 79 și 86

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) înființează,...

ArticolePrimărieȘtiri

Sector 6 | A început amenajarea a 90 de treceri de pietoni suprailuminate

Primăria Sectorului 6 amenajează încă 90 de treceri de pietoni suprailuminate. Sunt...

ArticoleȘtiri

Mai mulți operatori economici din Aeroportul Otopeni au fost sancționați de ANPC

ANPC a dat 31 de amenzi în valoare de 367.500 de lei...