Consilierii locali din Sectorul 6 vor vota, vineri, dacă sunt de acord să extindă Programul „Școală după Școală“ și în licee. Momentan, în Hotărârea Consiliului Local din iulie, sunt trecuți doar elevii din învățământul primar și gimnazial, deși Inspectoratul Școlar a avizat în program și unităţi liceale. Programul SDS fi organizat în 24 de școli și licee din sector, și de el ar putea beneficia peste 5 mii de elevi. Din acești bani va fi asigurat personalul pentru cel puțin 3 ore pe zi și masa de prânz, în limita a maximum 20 de lei/elev/zi de prezență.

Programele de tip „Școală după Școală” se pot adresa și elevilor de liceu, iar I.S.M.B. Sector 6 a avizat și programe ale unor unităţi liceale, pentru a identifica corect beneficiarii proiectului și unităţile de învăţământ cărora li se adresează și pentru a putea finanţa fără echivoc cheltuielile cu desfășurarea programului „Școală după Școală” pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar de stat înscriși în astfel de programe la nivelul Sectorului 6.

Se arată în referatul de aprobare al proiectului de hotărâre

Ce este programul „Școală după școală“?

Programele intitulate generic tip „Școală după școală” sunt programe complementare programului școlar obligatoriu, care prin specificul lor oferă oportunităţi de învăţare formală și nonformală, pentru consolidarea competenţelor, învăţare remedială și accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative și de timp liber.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a aprobat desfășurarea programului în 24 de școli, de unde vor participa peste cinci mii de elevi. În listă sunt avizate și cinci licee din care vor beneficia aproximativ 1250 de elevi.

Cu toate acestea, din Hotărârea aprobată de CL Sector 6 lipsește învățământul liceal, motiv pentru care consilierii locali vor vota dacă sunt de acord să modifice în titlu și în tot cuprinsul hotărârii sintagmele „învățământ primar și gimnazial” și „învățământ primar și secundar” cu „învățământ preuniversitar”.

Lista școlilor și liceelor din Sectorul 6 care fac parte din programul „Școală după Școală“ în anul școlar 2022-2023

Structura programului propus în Sectorul 6 este diferită în funcţie de specificul fiecărei unităţi de învăţâmânt sau de variantele de activităţi alese spre a fi realizate. Programul este compus din trei ore care conţin activităţi educaţionale/recreative și o perioadă de servire a mesei.

SDS poate avea și un program suplimentar care se poate prelungi cu încă trei ore față de cel de bază. Acolo unde există cel puţin 50% dintre elevii unei grupe pentru care se dorește prelungirea programului, unitatea de învăţământ trebuie să satisfacă această cerinţă.

Conform Referatului de aprobare, pentru anul școlar 2022-2023, bugetul estimat pentru desfășurarea programului în Sectorul 6 este de aproximativ 33.344.500 lei, astfel: 19.344.500 lei pentru asigurarea mesei zilnice și 14.000.000 lei pentru plata personalului implicat în cadrul activităţilor programului.

(Visited 71 times, 1 visits today)