Primăria Capitalei anunță lansarea concursului de proiecte în cadrul procesului de bugetare participativă. 2 milioane de lei, din bugetul Capitalei vor fi investiți în proiecte propuse de persoane fizice și organizații civice și votate de bucureșteni. Suma maximă alocată unui proiect este de 500.000 lei (inclusiv TVA).

Pot participa la procesul de bugetare participativă toți cetățenii care locuiesc, lucrează sau studiază în Municipiul București și au vârsta de minim 18 ani.

De asemenea, pot înainta propuneri de proiecte grupurile civice precum și organizațiile neguvernamentale care au sediul social/filială în Municipiul București sau care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme ale Bucureștiului, chiar daca nu au sediul/filială în Municipiul București.

Conform comunicatului PMB, propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii:

 • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajare de trotuare, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, etc);
 • Amenajare de spații verzi și locuri de joacă (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, etc.);
 • Amenajare spatii publice (zone pietonale, piațete, etc – amenajare, înființare, reparare);
 • Digitalizare (proiecte IT/SmartCity menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în municipiul București, dar și al unui marketing mai dinamic al orașului);
 • Punere în siguranță, reabilitare sau restaurare a unor monumente istorice sau a unor componente a unor ansambluri monument istoric aflate în domeniul public sau privat al Municipiului București;
 • Protecția mediului/animalelor;
 • Sport.

Proiecte pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative https://bugetare-participativa.pmb.ro/.

Persoanele care nu au acces la internet pot depune propunerile de proiect la Registratura Primăriei Municipiului București, din B-dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5.

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;
 • să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în competența Muncipiului București și care vizează un bun administrat de Municipalitate sau să se refere la acțiuni sau activități aflate în competența Municipiului București;
 • să nu fie incompatibile cu programe sau proiecte aflate în derulare;
 • să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întretinere, plata unor drepturi de autor,etc.);
 • să respecte fișa de proiect;
 •  să fie delimitate zonal;
 • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 • să se încadreze în domeniile prevăzute în Regulament.

Bucureștenii vor putea vota online proiectele propuse, iar în final vor fi finanțate proiectele care au întrunit cele mai multe voturi din partea cetățenilor, până la terminarea bugetului alocat, respectiv suma de 2.000.000 lei.

Proiectele pot fi depuse în intervalul 20 septembrie 2021 – 19 octombrie 2021, perioada de evaluare va fi 20 octombrie 2021 – 03 noiembrie 2021, iar bucureștenii vor putea vota proiectele pe care le doresc în intervalul 05 noimebrie 2021 – 19 noiembrie 2021. În data de 23 noiembrie se vor anunța care sunt proiectele câștigătoare.

sursa foto cover Facebook Primaria Generala Bucuresti

(Visited 54 times, 1 visits today)