Prefectura București anunță strategia pentru cea de-a doua etapă a imunizării. În acest sens Centrul Municipiului București pentru Conducerea și Coordonarea Intervenției, Nucleul Municipiului București de Coordonare a Vaccinării, a început demersurile pentru identificărea lucrătorilor care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale, așa cum sunt acestea prevăzute în H.G. nr. 1031/2020.

În aceste catogorii intră:

-personalul-cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, respectiv Parlament, Președinție, Guvern, ministere și instituții subordonate acestora;

-personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și al autorității judecătorești;

-personalul din sectorul economic vital: procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază, și anume: panificație, lactate, carne, fructe și legume; uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă;
centrale elcetrice, producție, transport și distribuție curent electric;
unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi;
unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare; noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale;
comunicații, și anume Serviciul de Telecomunicații Speciale, radioul și televiziunea naționale;

-personalul din învățământ și creșe;

-personalul poștal și din servicii de curierat;

-personalul cultelor religioase;

-personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi reportaje în unități medicale;

-personalul din domeniul salubrității și deșeurilor

Pănă pe 11.01.2021, personalul care lucrează în aceste domenii trebuie să-și exprime opțiunea de vaccinare. Centralizarea se face într-un document tip ce va fi trimis cătrecmbcci@isubif.ro .

(Visited 23 times, 1 visits today)