Platforma de Mediu pentru București și Direcția de Mediu a Primăriei Generale București au semnat un parteneriat pentru o mai bună gestionare a spațiilor verzi. Primul proiect vizează toaletarea corectă a arborilor. Astfel, doi angajați ai Direcției de Mediu au participat, pe baza unor burse oferite de Platforma de Mediu, la un curs de perfecționare. Toaletarea arborilor din Capitală a fost făcută, de multe ori, incorect, ceea ce a dus la distrugerea unor arbori valoroși.

Întrel 2016 – 2020, Primăria Capitalei a avizat pentru defrișare 30.000 de arbori, iar 100.000 au fost toaletați. Din datele furnizate de Ecocivica, 10.000 de arbori au fost tăiați ilegal. Aproximativ 30% dintre arborii toaletați excesiv se usucă, cu un impact negativ asupra climei, poluării și sănătății.

Lucrările de îngrijire a spațiilor verzi au pus pe primul loc, până de curând, siguranța mașinilor și modernizarea rețelelor edilitare, iar avizele de toaletare nu au fost puse în aplicare, în mod corect, rezultând adesea <reducerea coroanei la jumătate>, paradoxal, crescând riscul producerii de accidente. În majoritatea cazurilor, aceste intervenții au distrus arbori bătrâni din aliniamente istorice, extrem de valoroși pentru mediul urban prin serviciile ecosistemice oferite (reglarea temperaturii și a umidității, reducerea poluării, susținerea biodiversității). Interesul nostru este ca echipa primăriei să aibă competențele necesare pentru ca intervențiile asupra arborilor să se producă doar atunci când este strict necesar și într-un mod care nu îi pune în pericol nici pe ei și nici pe cetățeni”, a declarat Mihaela Chiriță, Directoarea Direcției de Mediu din cadrul PMB.

Cursul de arboricultură, organizat de Asociația Peisagiștilor din România, la care au participat și reprezentanți din Direcția de Mediu a Primăriei Capitalei, a avut ca scop dobândirea abilităților de bază în lucrările de îngrijire a arborilor din mediul urban: inventariere, evaluare, gestionare și monitorizare.

Specialiștii în arboristică susțin că toaletările nu trebuie făcute preventiv și fără un argument întemeiat. Societatea civilă a criticat deseori aceste practici ale administrației publice, însă dincolo de ghidurile care oferă informații despre cum poate fi oprită o toaletare abuzivă, este nevoie de o colaborare reală pentru a schimba modul în care se intervine asupra arborilor din mediul urban.

Conform Raportului de Cercetare privind Starea Mediului din București, care stă la baza Platformei de Mediu pentru București, lipsa de verdeață și deconectarea de la natură sunt printre cele mai grave probleme de mediu ale Bucureștiului.

În București sunt mai multe autovehicule decât arbori. În 2020, în Capitală, existau aproximativ 1.840.000 autovehicule, față de doar 1.717.339 arbori, inventariați la ultimul Cadastru Verde din 2011. Se poate estima o medie de 0,88 arbori pentru un bucureștean, în condițiile în care Uniunea Europeană recomandă 3 arbori pentru fiecare locuitor. Abordarea noastră este ca, în cadrul Platformei de Mediu, pornind de la problema identificată, să găsim soluții concrete și să le implementăm într-un exercițiu de colaborare la care participă autorități, societate civilă, experți și companii. Ne bucură demararea parteneriatului cu Direcția de Mediu a PMB, în care ne unim forțele pentru a gestiona mai bine și mai eficient spațiul verde al orașului”, a declarat Alina Kasprovschi, director executiv Fundația Comunitară București.

Inițiativa marchează debutul unei colaborări pe termen lung cu Direcția de Mediu a Capitalei, conform viziunii cu care a fost construită Platforma de Mediu pentru București. Ea va fi un proiect pilot, pentru a testa și modul în care poate fi dezvoltată în mod eficient colaborarea între societatea civilă și autorități, în cadrul Platformei de Mediu.

Platforma de Mediu pentru București a fost lansată de către Fundația Comunitară București si ING Bank, în aprilie 2022, ca un spațiu de colaborare în care autoritățile, societatea civilă, companiile și cetățenii acționează împreună pentru a rezolva problemele de mediu care intoxică Bucureștiul și pentru a transforma Capitala într-un oraș în care locuitorii duc o viață sănătoasă și se simt bine, iar companiile prosperă fără a fi expuse unor riscuri legate de mediu.

foto Cosmin Pojoranu

(Visited 42 times, 1 visits today)