Analizarea cheltuielilor, verificarea procedurilor de achiziție publică, a utilizării resurselor umane, a eliberării de certificate de urbanism și autorizații de construcție, se numără printre capitolele incluse în contractul de audit pe care municipalitatea vrea să-l încheie cu experți independenți.

Modul de aducere la îndeplinire a recomandărilor și a măsurilor constatate prin actele de control precedente încheiate de către organele abilitate, inclusiv de către Direcția de Audit Public Intern din aparatul de specialitate, în perioada auditata este principalul punct inclus în proiectul de hotărâre privind contractarea unui auditor extern care sa verifice activitatea Primăriei Generale și a structurilor din subordine.

La acestea se mai adaugă:

  • Analizarea datelor din activul și pasivul bilantului din punct de vedere al realitatii, legalitatii si conformitatii cu normele legale în vigoare.
  • Analizarea cheltuielilor înregistrate în perioada auditata (inclusiv cele angajate în perioade precedente dar derulate în perioada auditata).
  • Verificarea legalitatii documentelor care stau la baza efectuării cheltuielilor și respectarea condiției necesității în vederea desfășurării activității. Cheltuielile vor fi verificate prin procedee de eșantionare specifice activității de audit. Firmele de audit vor stabili pragul de semnificație.
  • Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada analizata: analiza modului în care au fost identificate și fundamentate sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, analiza veniturilor și încadrării cheltuielilor efectuate în limita creditelor bugetare aprobate pentru activitatea proprie a instituției, evidențiate în contul de execuție bugetară.
  • Modul de respectare a prevederilor legale cu privire la inventarierea anuala a patrimoniului, verificarea respectării condiției de confirmare de către beneficiarii serviciilor si furnizori a soldurilor privind datoriile și creanțele.
  • Aplicarea corectă a procedurilor de achizitie publica – se vor verifica urmatoarele aspecte : daca exista proceduri proprii de achizitie publica, dacă achizițiile au la baza referate de necesitate și documente legale de achizitie, daca au fost achiziționate la prețul de piața și dacă au viza de control financiar preventiv.
  • Verificarea modului de constituire a veniturilor obținute. Firmele de audit vor stabili pragul de semnificație.
  • Analizarea eficientei utilizarii resurselor umane (grad de ocupare pe fiecare post dar și organizational), dacă se impune diminuarea respectiv creșterea resurselor umane pentru fiecare direcție/serviciu din structura aparatului de specialitate, respectiv din structura organizatorică a societăților și a oricăror alte entități din subordinea Primarului General sau a Consiliului General al Municipiului București.
  • Evaluarea sistemului informatic la nivelul aparatului de specialitate (sistem de management, soft de contabilitate integral în sistemul de management, registratură electronică, alte sisteme informatice existente și operaționale etc. ).
  • Verificarea respectării procedurilor legale la emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, verificarea respectării procedurilor legale și verificarea conformarii cu strategiile de dezvoltare naționale și locale la emiterea documentatiilor de urbanism.

Serviciile contractate vor viza societățile în care unitatea administrativ-teritorială Mun. București este acționar unic sau majoritar pentru anii în care societatea a înregistrat pierderi.

Auditorii vor avea dreptul de a extinde cercetarea pentru orice alta perioada sau la orice entitate din subordinea Consiliului General al Municipiului București sau a Primarului General, dacă va fi necesar pentru a clarifica anumite aspecte, fără a fi plătită o suma suplimentara.

Prima perioada care va fi analizata este 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017, urmand ca, în cazul în care din raportul de audit, întocmit la finalizarea misiunii de audit, vor rezulta deficiențe semnificative, sa se continue cu analizarea perioadei 01.01.2018 – 31. 12.2018, apoi 01. 01. 2019-31. 12. 2019 iar la final va fi analizata perioada 01. 01. 2020-31. 12. 2020.

În urma controlului făcut de Ministerul de Finante la Compania Municipala de Cimitire, doar pentru două achiziții de terenuri s-a constatat un prejudiciu de peste 10 milioane de lei. E vorba de analize punctuale care ne va ajuta sa ne eficientizam activitatea”, a explicat Nicușor Dan.

La final, pe lângă concluzii, raportul de audit  ar urma să includă și recomandări cu privire la eficientizarea utilizării resurselor umane, precum și, dacă va fi cazul, informarea cu privire la existența unor indicii referitoare la savarsirea unor infractiuni de coruptie și infractiuni de serviciu și sesizarea organelor judiciare competente.

Aici sunt incluse luarea de mită, traficul de influența, delapidarea, abuzul în serviciu, deturnarea de fonduri, uzurparea funcției sau folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane) sau alt tip de infracțiuni prevăzute de Codul penal.

Valoarea maximă pentru serviciile de audit prevăzute în proiectul de hotărâre, care a trecut 34 de voturi pentru, 20 împotrivă si o abtinere, este de un milion de lei.

FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

(Visited 1,623 times, 1 visits today)