Președintele României Klaus Iohannis a dat decretul care decretează starea de urgență. Îl găsiți integral aici.

România intră oficial în stare de urgență pe o perioadă de 30 de zile. Măsura a fost adoptată în vederea combaterii și prevenției noului coronavirus. Printre măsurile de primă urgență cu aplicabilitate imediată se găsesc următoarele:

 • cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă;
 • instituțiile din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională pot angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni;
 • autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii; autoritățile pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, lucru care scurtează timpul de așteptare;
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative;
 • se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență;
 • se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică, în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență;
 • se pot realiza transferuri între bugetele Ministerului Sănătății și Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (în ambele sensuri);
 • decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS;
 • se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial;
 • prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice;
 • instituțiile publice și locale introduc, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă;
 • se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective;
 • prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție, în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19;
 • activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită, iar instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi ;
 • activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară;
 • în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților;
 • se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi.

Printre măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală sunt următoarele. Faptul că ele există în decret nu reprezintă o garanție că vor fi aplicate.

 • Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea;
 • Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 • Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
 • Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
 • Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 • Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;
 • Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;
 • Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente.

Sursă foto: Pagină Facebook Klaus Iohannis

(Visited 88 times, 1 visits today)