Investigații, reportaje, interviuri, editoriale și știri de interes local.
Tuesday , 18 June 2024
BdB e un proiect marca Funky Citizens
Știri

Doar 20 de școli de stat din București au autorizație de securitate la incendiu

96

Doar 8 școli din Capitală, administrate de stat, au reușit, în 2021, să intre în legalitate și să obțină Autorizația de securitate la incendiu pentru clădirile în care își desfăsoară activitatea. În total, în București, sunt doar 101 instituții de învățământ care funcționează cu autorizație ISU, 20 de stat, restul private. Sute de alte clădiri rămân în continuare nesigure pentru copiii care vor învăța în ele. Nici în Ilfov lucrurile nu stau mai bine, doar 18% din școli funcționează conform prevederilor legale.

Școlile primesc acreditare/autorizare de funcționare și fără autorizare ISU

Despre starea învățământului din Capitală, Inspectoratul Școlar al Municipiului București ne informează anual, printr-un raport ce se vrea exhaustiv. Doar că nicăieri în cele peste 211 de pagini de statistici nu se face referire la securitatea la incendiu a școlilor. Cuvintele autorizare sau autorizate nu există în cuprinsul raportului.

De ce securitatea la incendiu nu e condiție pentru procesul de învățământ? Pentru că legiuitorii au decis, în 2019, că acreditarea/autorizarea școlilor se poate face și fără obligativitatea existenței unei autorizații de securitate la incendiu.

București – 652 de clădiri cu destinația de școală, 114 au autorizatie ISU

Conform datelor pe care ISU le-a furnizat la solicitarea Buletin de București, cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar nici 20% din clădirile în care funcționează unități de învățământ din București nu au Autorizație de securitate la incendiu. Vorbim, în total, de 101 școli din care doar 20 sunt de stat.

 • clădiri cu destinația învățământ – 658
 • clădiri care AU autorizație ISU – 114 (lista, mai jos)
 • clădiri care NECESITĂ autorizație ISU – 372
 • clădiri care NU NECESITĂ autorizație ISU – 152

Lista Scolilor Cu Autorizatie La Incendiu Bucuresti – Buletin de Bucuresti by Funky Citizens on Scribd

De la începutul anului, 8 clădiri cu destinația școală aflate în administrarea statului și 3 private au reușit să intre în legalitate. Puteți consulta lista mai jos.

Autorizatii de Incendiu Emise Pentru Scoli in 2021 – Buletin de Bucuresti by Funky Citizens on Scribd

Iflov – 152 de clădiri, 28 autorizate

Nici în Ilfov situația nu e mai bună. Doar 18% dintre spațiile de învățământ au autorizații de securitate la incendiu.

 • clădiri cu destinația învățământ – 152
 • clădiri care AU autorizație ISU – 28 (lista, mai jos)
 • clădiri care NECESITĂ autorizație ISU – 90
 • clădiri care NU NECESITĂ autorizație ISU – 34

Anul acesta au fost autorizate 2 grădinițe.

Lista Scolilor Cu Autorizatie La Incendiu Ilfov – Buletin de Bucuresti by Funky Citizens on Scribd

Ce spune legislația?

Confrom prevederilor HG 571/2006, toate unitățile de învățământ cu suprafața mai mică de 150mp se spun autorizării pentru securitatea la incendiu.

Excepție de la lege mai fac și școlile construite înainte de 1998 și în care nu s-a mai făcut niciun fel de lucrare de reabilitare.

Conform legii în cazul în care în scoli s-au făcut reabilitări sau modificări, chiar dacă clădirile au fost edificate înainte de apariția legii, autorizarea devine obligatorie.

Inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, precum si punerea lor in functiune se fac numai dupa obtinerea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz, conform Legii 307/2006.

București, majoritatea școlilor au fost construite înainte de 1980

42 de clădiri destinate școlilor, au fost construite între anii 1850-1900. Este evident faptul că acestea răspundeau unor cerințe educaționale și unor norme specifice perioadei respective. Clădirile în care se află aceste școli sunt declarate, în acest moment, clădiri de patrimoniu, fapt care implică un amplu proces de reabilitare, proces care este costisitor și de lungă durată.
Majoritatea clădirilor destinate educației au fost ridicate între anii 1960 și 1989, odată cu apariția marilor cartiere de locuințe din toate sectoarele Capitalei. După 1989, chiar dacă s-au petrecut schimbări structurale în planul dezvoltării edilitare, economice și sociale, interesul pentru dezvoltarea infrastructurii școlare a scăzut. Autoritățile locale de la nivelul sectarelor Municipiului Bucureşti și-au rezumat implicarea, în cea mai mare parte, doar la reabilitarea și întreținerea unităților de învățământ. – extras din raportul Starea învățământului din București 2019-2020.

Cu alte cuvinte, școlile din București sunt, aproape toate, foarte vechi, și nu ar intra sub incidența legii care impune autorizarea la incendiu. Doar că la majoritatea clădirilor, de-a lungul anilor, s-au făcut lucrări de reabilitare, modernizare la finalul cărora, după recepție, intervine obligativitatea autorizării.

Ce cerințe minime trebuie să îndeplinească școlile pentru autorizare?

Setul de măsuri pe care trebuie să le îndeplinească toate clădirile destinare învățământului este prevăzut în Normativ privind securitatea la incendiu a costrucțiilor

 • persoanele trebuie să aibă acces la cel puțin două căi de evacuare, care pe cât posibil, să ducă în direcții opuse.
 • clădirile de învăţământ etajate vor avea casele de scări de evacuare închise, indiferent de numărul nivelurilor supraterane ale acestora
 • uşile dispuse pe căile de evacuare trebuie să fie cu lățime minimă de 0,9 metri iar rampele scărilor și coridoarele să aibă lățimea minimă de 1,2 metri
 • accesul autospecialelor de intervenție trebuie asigurat la cel puţin două faţade

Unităţile de învățământ ar trebui să fie echipate cu: 

 • hidranți interiori și exteriori (dacă au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane sau au aria construită mai mare de 600 metri pătrați)
 • sprinklere (construcțiile care au aria mai mare de 1.250 mp)
 • instalații de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor (dacă adăpostesc mai mult de 200 de persoane) 
 • iluminat de securitate pentru evacuare (dacă sunt mai mult de 50 de persoane) 
 • iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor interiori

Ce probleme au găsit inspectorii ISU în școlile din București?

În 2021, ISU a făcut 307 controale la școlile din București și Ilfov, iar principalele probleme identificare sunt:

 • nu a fost obținută autorizația de securitate la incendiu
 • nu sunt marcate căile de evacuare cu indicatoare standardizate
 • se exploatează instalații electrice cu conductori electrici supuși șocurilor mecanice, fără proiecția corespunzătoare față de materialele combustibile și conductori electrici cu contracte imprefecte la conexiuni și legături
 • centrala de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu nu funcționează la parametrii la care a fost proiectată și realizată
 • instalația de detecția semnalizare și alertare în caz de incendiu nu funcționează la parametrii la care a fost proiectată și realizată
 • gabaritele unor căi de evacuare sunt îngustate prin amplasarea unor materiale care reduc lățimea și înălțimea liberă de treceră
 • iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților interiori nu funcționează
 • nu se realizează verificarea perodică a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor (hidranți interiori/exteriori)

Foto cover: Adam Wilson via Unsplash

pe același subiect