Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat, în ședința de astăzi, o hotărâre prin care majorează impozitul aferent clădirilor și terenurilor neîngrijite. Majorarea impozitului poate fi cu 100%, 200%, 300%, 400% sau cu 500%, în funcție de starea clădirii sau a terenului, care va fi evaluată de către organul de control, pe bază de punctaj.

Proiectul de Hotărâre adoptat astăzi de Consiliul Local al Sectorului 6

În regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 6, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 este abilitată să efectueze verificări pe raza Sectorului 6 şi să întocmească fişa de evaluare, nota de constatare, somaţia şi procesul-verbal de conformitate.

Fac excepție de la majorare impozitului clădirile clădirile/terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin autorizaţie de construire /desfiinţare valabilă, în vederea construirii/demolării/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor.

Proiectul de Hotărâre a fost adoptat în ședința Consiliului Local, astăzi, cu 16 voturi pentru, șapte abțineri și două voturi împotrivă.

Sursă Foto: Ciprian Ciucu/Facebook

(Visited 124 times, 1 visits today)