Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, începe, astăzi, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a comunicat că pentru susținerea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, în Capitală, s-au înscris 15332 de absolvenți, dintre care 13097 de candidați din promoția curentă, respectiv 2235 de candidați din promoțiile anterioare. În Municipiul București funcționează un număr de 67 de centre de examen și respectiv 12 centre zonale de evaluare.

Proba începe la ora 9:00, accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. În acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:

 • fiecare centru de examen va dispune de de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.).
 • •intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.
 • în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri.
 • în situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.
 • fiecare persoană care are drept de acces în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare.
 • sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini.
 • în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție.
 • colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.
 • este interzis schimbul de obiecte personale.

Desfășurarea examenului se va face în următoarele condiții:

 • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.
 • Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat.
 • Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.
 • Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru.
 • Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.
 • Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.
 • Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
 • În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
 • Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

• recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelorlingvistice și digitale;

• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintreacestea;

• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Marți, 29 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi, 1 iulie.

Primele rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, vor fi anunțate pe 5 iulie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00-18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fidisponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

(Visited 26 times, 1 visits today)