Ordonanța de urgență privind instituirea măsurilor speciale în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 obligă toți operatorii de servicii publice să asigure continuitatea serviciilor pe perioada stării de alertă. Aici intră inclusiv operatorii de salubritate, a transmis A.N.R.S.C. la solicitarea Buletin de București.

De mai bine de trei săptămâni, Sectorul 1 al Capitalei se confruntă cu o situație fără precedent cu privire la salubrizarea spațiului public. Din cauza unor dispute legate de modul în care au fost întocmite o serie de facturi, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a refuzat plata acestora.

Ulterior , compania de salubritate Romprest a refuzat să mai ridice așa-numitele depozite de deșeuri necontrolate iar la scurt timp străzile din sector s-au umplut de gunoaie.

Neînțelegerile dintre Primăria Sectorului 1 și operatorul de salubritate Romprest au loc însă pe fondul unei legi care reglementează serviciile comunitare de utilități publice dar și pe fondul ordonanței de urgență privind instituirea stării de alertă din cauza pandemiei de COVID-19.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice(A.N.R.S.C.) a transmis la solicitatea Buletin de București că prevederile Ordonanței de urgență 70/2020 din 14 mai sunt obligatorii pentru toți operatorii care prestează servicii de salubrizare.

Mai exact, art. 72 din actul normativ stabilește că “pe perioada stării de alertă, operatorii de apă, canal și salubritate asigură continuitatea furnizării serviciilor de utilități respective, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/deconectare, amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă”.

Dincolo de Ordonanța de Urgență emisă de Guvern anul acesta mai există și o lege din 2006 care reglementează eventualele dispute dintre autoritate publică locală și un prestator de servicii comunitare.  

Potrivit A.N.R.S.C., autoritățile administrației publice locale au față de utilizatori obligația să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor stabilite în sarcina operatorilor.

Facem precizarea că, potrivit art. 9 alin. (2) literele e), f) și h) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice locale au în raporturile juridice cu operatorii competențe exclusive:

– e) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

– f) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performantă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;

– h) să rezilieze contractele de delegare a gestiunii în condiţiile şi situaţiile prevăzute de clauzele contractuale”, au mai transmis reprezentanții A.N.R.S.C.

Sursa: Biroul de presă al A.N.R.S.C.

Aceeași lege din 2006 mai stabilește că “autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale”.

Reamintim, operatorul de salubritate Romprest deține un titlu de executare silită împotriva Consiliului Local Sector 1, structură din cadrul administrației publice locale cu care a fost încheiat contractul de salubrizare în anul 2008.  

Judecătoria Sectorului 1 a dat câștig de cauză operatorului în legătură cu facturile neplătite. Acestea au fost emise începând cu luna august și includ penalități de 500.000 de euro dar și cheltuieli cu executarea silită de aproape 200.000 de euro. 

Sursă cover: ANRSC/facebook Clotilde Armand

(Visited 1,194 times, 1 visits today)