Investigații, reportaje, interviuri, editoriale și știri de interes local.
Wednesday , 19 June 2024
BdB e un proiect marca Funky Citizens
FeaturedȘtiri

ANALIZĂ | Rectificare bugetară la PMB. Nicușor Dan taie 26 de milioane de lei de la „cultură, recreere și religie”

300

Consilierii generali ai Capitalei votează în ședința de joi proiectul de rectificare bugetară al PMB pe anul 2023. Bugetul local a fost recalibrat iar cele mai mari taieri sunt la cheltuielile cu bunuri și servicii de la autoritatile executive și „cultură, recreere și religie”.

Rectificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2023 vine pe fondul ordonanței de urgență care vizează reducerea cheltuielilor publice, aprobată de Executiv în luna mai. Nouă măsură impusă de Palatul Victoria prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor cu bunurii şi servicii în instituţii publice, interdicţia ca acestea să achiziţioneze autoturisme, mobilier şi birotică dar și oprirea angajărilor la stat, cu unele excepţii.

La rectificarea supusă votului consilierilor generali, dintr-un buget total de 211.569.000 lei alocate inițial pentru titlul „bunuri și servicii”, aferent domeniului „autorități executive”, rectificarea bugetară propune un buget de 167.507.000 lei, adică o tăiere de 20.82%

Rectificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2023

 1. Venituri

Veniturile totale sunt majorate cu 2.750.000 lei față de bugetul aprobat inițial. Această sumă suplimentară va proveni din fonduri externe nerambursabile (2.306.000 lei) și din „sume aferente TVA” (444.000 lei). 

 • Cheltuieli

Cheltuielile devin mai mari cu 2.750.000 lei. Totuși, realocarea bugetară pentru cele mai multe domenii prevede credite bugetare mai mici față de bugetul aprobat inițial. Singurul domeniu în care, per total, noua alocare este mai mare decât la începutul anului este domeniul „Transporturi”, după cum urmează:

 • majorare cu 242.000 lei față de bugetul aprobat inițial;
 • De la un buget total de 2.092.545.550 lei, acest domeniu va avea un buget de 2.092.787.550 lei.

Realocarea pe domenii aferente bugetului Primăriei Capitalei reprezintă doar o parte din totalul rectificării bugetare. Cea mai mare scădere a creditelor bugetare este înregistrată la subdomeniul „Autorități executive” (aferent domeniului „Autorități publice și acțiuni externe”), cu o sumă totală de -45.812.000 LEI. Asta înseamnă că, de la un buget inițial de 585.78 milioane lei pentru acest domeniu noul buget alocat reprezintă 539.97 milioane lei. Cea mai mare diferență ține de capitolul „Bunuri și servicii”, de unde sunt „tăiate” în total 44.062 mii lei, cele mai mari valori fiind, după cum urmează:

 • -29.187.000 lei = „alte cheltuieli cu bunuri și servicii”
 • -6.500.000 lei = „reparații curente”
 • -4.700.000 lei = „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”
 • -1.589.000 lei = „încălzit, iluminat și forță motrică”
 • -900.000 lei = „consultanță și expertiză”

Astfel, dintr-un buget total de 211.569.000 lei alocate inițial pentru titlul „bunuri și servicii”, aferent domeniului „autorități executive”, rectificarea bugetară propune un buget de 167.507.000 lei, adică o tăiere de 20.82%. 

Alte rectificări bugetare pentru acest domeniu presupun: 

 • O scădere cu 1.750.000 lei pentru active financiare, după cum urmează:
 • -1.000.000 lei pentru „mașini, echipamente și mijloace de transport”
 • -800.000 lei pentru „echipamente imprimare, scanare, copiere […]”
 • -200.000 lei pentru “scanere de mare capacitate pentru documente”
 • -150.000 lei pentru “sistem informatic integrat pentru componenta gestiunea resurselor umane ale PMB”
 • -600.000 lei pentru “sistem pentru recuperarea informațiilor în caz de dezastru”
 • O scădere cu 58.000 lei pentru „alte servicii publice generale”, toată suma reprezentând transferuri către instituții publice

Domeniul care suferă a doua cea mai mare modificare este „cultură, recreere și religie”, cu realocare de -26.311.000 lei. Astfel, de la un buget inițial de 618.725.000 lei, rectificarea propune un buget de 592.414.000 lei. Diferența se împarte în subdomeniile aferente după cum urmează:

 • -1.373.000 lei – „Muzee”
 • -6.471.000 lei – „Instituții publice de spectacole și concerte”
 • -300.000 lei – „Școli populare de artă și meserii”
 • -40.000 lei – „Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale”
 • -1.344.000 lei – „Consolidarea și restaurarea monumentelor instorice”
 • -3.403.000 lei – „Alte servicii culturale” 
 • -4.049.000 lei – „Sport”
 • -10.279.000 – „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”
 • +245.000 lei – „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”

Toate scăderile pentru acest domeniu reprezintă cheltuieli cu transferuri către instituții publice, iar pentru categoria „alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, se alocă 377.000 lei pentru studii și cercetări (pornind de la 0 credite bugetare pentru această categorie pentru acest domeniu), se adaugă 15.000 lei pentru „alte transferuri de capital către instituții publice” și se scad 147.000 lei pentru „transferuri între unități ale administrației publice”. 

A treia cea mai mare scădere este înregistrată pentru domeniul „locuințe, servicii și dezvoltare publică”, rectificarea bugetară reprezentând -7.437.000 lei. Din această sumă, cea mai mare parte este reprezentată de transferuri către instituții publice (-3.516 mii lei), urmată de „alte cheltuieli cu bunuri și servicii” aferente subdomeniului „iluminat public și electrificări” (-3.230 lei). 

Rectificarea pentru domeniul protecției mediului este de -7.425.000 lei, ajungând la un buget de 471.988.090 lei, dintr-o alocare inițială de 479.412.090 lei. Subdomeniul cel mai afectat de această schimbare este salubritatea, de unde se scad 4.644 mii. O altă mare parte din realocare se scade din subdomeniul „alte servicii în domeniul protecției mediului”, respectiv -2.553.000 lei pentru transferuri către instituții publice. 

Pentru subdomeniul „canalizarea și tratarea apelor reziduale”, deși rectificarea susține că proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2022 rămân nemodificate, din finanțarea externă nerambursabilă se scad 15 milioane lei și se adaugă la finanțarea națională. Aceste sume vizează obiectivele de investiții în continuare („extinderea SEAU și construirea incineratorului de nămol”) pentru „finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor coletoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (caseta) în Municipiul București – etapa II”. 

Din domeniul „Ordine publică și siguranță națională” se scad 912.000 lei. Această scădere este distribuită între subdomeniile aferente, după cum urmează:

 • „Poliție locală” = scădere de 220 mii lei, din transferurile între unități ale administrației publice
 • „Protecție civilă și protecție contra incendiilor” = scădere de 692 mii lei, de la titlul „bunuri și servicii”, împărțite astfel:
 • Încălzit, iluminat și forță motrică = 120.000 lei
 • Apă, canal și salubritate = 8.000 lei
 • Piese de schimb = 10.000 lei
 • Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 17.000 lie
 • Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional = 25.000 lei
 • Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 290.000 lei
 • Reparații curente = 46.000 lei
 • Alte obiecte de inventar = 51.000 lei
 • Prime de asigurare non-viață = 5.000 lei
 • Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 120.000 lei 

Diana Tăbleț

scris de
Redacția Buletin de București

Buletin de București există din vara anului 2019